Česko čelí evropské žalobě kvůli směrnici o dodávkách elektřiny

Brusel - Česká republika se bude muset opět hájit před Evropským soudním dvorem, tentokrát kvůli nesprávné implementaci směrnice o zabezpečení dodávek elektřiny. Podle Evropské komise, která dohlíží na správné a včasné převádění unijních norem a nařízení do národních legislativ, je záruka vysoké úrovně zabezpečení dodávek elektřiny klíčová pro úspěšné fungování vnitřního evropského trhu s energiemi. Komise už na podzim varovala ze stejného důvodu 8 zemí, ale Česko a Polsko situaci nenapravilo, a tak jim nyní hrozí finanční sankce.

Komise nicméně také poznamenala, že Česko připravuje nový zákon převádějící danou unijní normu do českého právního řádu, ta ale ještě musí projít českým Senátem. Komise také přislíbila, že jakmile bude zákon schválen, posoudí ho a v případě, že nedostatky budou vyřešeny, přistoupí k adekvátním opatřením.

Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Bartovský vládu hájí tím, že zdržení v zavádění směrnice způsobilo zhruba osmiměsíční projednávání zmíněného energetického zákona v Poslanecké sněmovně. „Není to standardní doba,“ řekl. Podle Bartovského je reálná naděje, že přes Senát a prezidenta mohla norma projít do poloviny května, a ČR tak nakonec může stihnout směrnici implementovat dříve, než žalobu z Bruselu obdrží.

Problémová směrnice (2005/89/EC) se zabývá zabezpečením dodávek elektřiny a investicemi do infrastruktury. Stanovuje třeba opatření, aby byla zajištěna dostatečná výrobní kapacita, dostatečná rovnováha mezi nabídkou a poptávkou či vhodná míra propojení mezi členskými státy.


„Tato směrnice vytváří rámec, uvnitř něhož mají členské státy definovat průhledné, stabilní a nediskriminační politiky zabezpečení dodávek elektřiny, které by byly slučitelné s požadavky konkurenčního vnitřního trhu s elektřinou,“ píše se v ní.