Za odebrání nadlimitního množství pálenky trest pro pěstitele

Brno - Nejvyššímu správnímu soudu se nelíbí postup, který uplatňuje celní úřad v případě, že si pěstitel nechá vyrobit destilát s obsahem čistého alkoholu nad zákonem stanovený limit 30 litrů. Celní úřad v takovém případě vyměřil provozovateli pěstitelské pálenice jako plátci daně daň v základní sazbě, nikoliv ve snížené, na jakou má podle zákona nárok při dodržení stanovených limitů na osobu. Podle soudu by ale měl za odebrání nadlimitního množství pykat pěstitel, nikoliv palírna.

„Postup nemá oporu v zákonné úpravě. Překročení limitu je přestupkem či správním deliktem pěstitele a nemůže mít vliv na výši sazby daně z lihu,“ uvedl mluvčí soudu František Emmert.

Na problém upozornil konkrétní případ ze Svitavska

Nejvyšší správní soud projednával konkrétní případ provozovatele pálenice na Svitavsku. Destiláty zdaňoval sníženou sazbou daně z lihu. Tu lze ovšem uplatnit jen do limitu 30 litrů na jednoho pěstitele a jeden rok, přičemž všechen alkohol slouží jen pro spotřebu v rodině pěstitele. Mnozí pěstitelé ale odebrali více destilátu, což vyšlo najevo při úřední kontrole v pálenici.

„Celní úřad za množství nad tento limit doměřil daň z lihu, neboť podle něj taková 'nadlimitní produkce' měla být zdaněna základní sazbou daně,“ popsal Emmert chybný postup úředníků. Provozovatel neuspěl u celního ředitelství ani u soudu, proto podal kasační stížnost, v níž namítal, že aplikace dvojí sazby spotřební daně je nezákonná.

Případ se nyní vrátí ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Provozovatel pálenice se pravděpodobně vyhne povinnosti platit za nadlimitní množství alkoholu základní sazbu daně.

Jak by to mělo být správně, soud neřekl

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí blíže nevysvětlil, jak by měli být určeni a penalizováni pěstitelé, kteří si nechali vyrobit více pálenky. „Posuzovat aplikovatelnost v praxi, či dokonce efektivnost této formy zákonné úpravy není úlohou NSS,“ usnesl se soud.

Uplatňovat na pěstitelské pálení sníženou sazbu daně umožňují evropské předpisy. Česko úlevu včlenilo do zákona o spotřebních daních. Snížená sazba činí 13 300 korun na hektolitr etanolu. Na stejném místě zákon stanovuje třicetilitrový limit, který taktéž vyžadují evropské předpisy. Zákon už ovšem nehovoří o tom, že by provozovatel pálenice měl po překročení limitu na pěstitele platit základní sazbu daně.