ČEZ podal žalobu na Czech Coal, požaduje přes 10 miliard

Praha - Elektrárenská skupina ČEZ podala na mosteckou uhelnou společnost Czech Coal žalobu, v níž ji obviňuje z nedodržování dlouhodobé dohody o spolupráci z roku 2005. ČEZ žádá ochranu svých práv a kompenzaci za způsobené ztráty v sumě více než deseti miliard korun. Dohoda měla firmě ČEZ zajistit dlouhodobou smlouvu na dodávky uhlí pro nové hnědouhelné zdroje.

Czech Coal by měl uhradit smluvní pokuty plynoucí z jeho protiprávního jednání, tvrdí ČEZ. Společnost nedodržela dohodu, která měla ČEZu zajistit dlouhodobou smlouvu na dodávky uhlí pro nové hnědouhelné zdroje v Počeradech.

„Mělo dojít nejpozději do poloviny roku 2007 k uzavření dlouhodobé kupní smlouvy na dodávky hnědého uhlí pro nové hnědouhelné zdroje, které společnost ČEZ plánovala vybudovat. K uzavření tohoto dlouhodobého kontraktu však z důvodů na straně Czech Coal nedošlo,“ dokládá mluvčí energetického gigantu Eva Nováková.

Video ČEZ žaluje Czech Coal
video

ČEZ žaluje Czech Coal

ČEZ má podle Novákové stále zájem na dosažení dohody s Czech Coal na zajištění dodávek uhlí do uhelných bloků v Počeradech a jejich modernizaci nebo náhradu novými jednotkami. Původní žádost z roku 2007, aby soud nařídil Czech Coal uzavření dlouhodobé kupní smlouvy na dodávky uhlí, nyní ČEZ stáhl.

"V tuto chvíli musím konstatovat, že skupina Czech Coal se nejprve musí
s uvedenou informací podrobně seznámit a teprve pak poskytneme další prohlášení," vyjádřila se k žalobě ČEZu mluvčí společnosti Czech Coal Gabriela Benešová.

Těžařská společnost podle ČEZ svým jednáním opakovaně porušovala pravidla hospodářské soutěže. Podnik údajně také stupňoval nátlak na ČEZ k přenechání elektrárny Počerady za velmi nevýhodných podmínek.

Czech Coal vlastní z 51 procent prostřednictvím nizozemské Czech Coal N.V. Petr Pudil a Vasil Bobela. Zbytek ovládá přes kyperský Indoverse Czech Coal Investments finančník Pavel Tykač.