Daňové přiznání klepe na dveře, stáhněte si formuláře

Praha – I když se výše daní v České republice už téměř s železnou pravidelností mění, jedno zůstává neměnné – povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Ti, kdo nevyužívají služeb daňového poradce ani za ně neprovede zúčtování daně zaměstnavatel, musí i letos podat daňové přiznání do konce března. K tomu je potřeba klasický růžový formulář, daňoví poplatníci se ale neobejdou také bez přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Vše na jednom místě naleznete v tomto článku.

Formulář pro daň z příjmu se v roce 2010 nijak zvlášť nemění. K velkým úpravám nedošlo ani v samotné daňové oblasti. Kromě několika kosmetických úprav je skutečně významná pouze jedna změna, a to zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Zatímco v předešlých letech znamenalo vyživované dítě pro daňového poplatníka zvýhodnění 10 680 korun ročně, letos se tato částka zvýšila na 11 604 korun ročně, tedy 967 korun měsíčně. Zároveň stejně jako v předchozích letech platí, že u dětí s průkazem ZTP/P si daňový poplatník odčítá dvojnásobek.

Stáhněte si

Osoby samostatně výdělečně činné musí každoročně vyplnit také Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení, na základě kterého správa stanovuje zálohy na důchodové pojištění. Vzhled formuláře se od loňska příliš nezměnil, upravovaly se nicméně hranice pro vyměřovací základy, výše rozhodných částek a některé koeficienty.

Přehled musí podnikatel podat na předepsaném tiskopise do jednoho měsíce ode dne, kdy podal daňové přiznání, nejpozději však do 2. května 2011. Pokud ovšem v tomto termínu úřadu doloží, že za něj podává daňové přiznání poradce, prodlouží se termín pro předložení přehledu až do 1. srpna 2011. Stejný termín musí dodržet také osoba samostatně výdělečně činná, která ze zákona nemusí podávat daňové přiznání.

Přehled o příjmech a výdajích musí osoby samostatně výdělečně činné podávat také zdravotním pojišťovnám. Příslušné formuláře pojišťovny zveřejňují na svých webových stránkách a většinou je podnikatelům rozesílají také poštou. Jednotlivé formuláře se liší pouze záhlavím, výpočet je vždy stejný. Pro zdravotní pojišťovnu je přehled o příjmech a výdajích nejdůležitějším dokumentem, který od podnikatelů dostává. Na základě údajů, které v něm vyplnili, se vypočítává zdravotní pojištění za uplynulý rok i zálohy na rok následující.

Podnikatelé mají povinnost odevzdat přehled pojišťovně do měsíce od podání daňového přiznání, tedy do konce dubna. V případě, že využívají služeb daňového poradce, mají na podání čas do konce července, do konce dubna o tom nicméně musí svou pojišťovnu informovat. Přehled podávají i ti podnikatelé, kteří ze zákona nemusí podávat daňové přiznání například proto, že mají nízké příjmy do 15 tisíc korun. Ti si musí s odevzdáním přehledu pospíšit. Mají na to čas jen do 8. dubna.

Stáhněte si

přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu

Vyplnit daňové přiznání a potřebné přehledy není nijak jednoduché. Do daní kromě příjmů vstupují různé odečitatelné položky, slevy na dani, paušály a podobně. Na tato témata i na to, jak konkrétně růžový formulář i potřebné přehledy vyplnit, se zaměříme v dalších dílech našeho speciálu, které si budete moci přečíst vždy v úterý v rubrice Daňové přiznání. Vaše dotazy k daňové problematice nám můžete posílat prostřednictvím formuláře v Poradně portálu ČT24. V průběhu března pro vás přichystáme také chat s odborníkem na daňovou problematiku.