Sazka zažehnala správní řízení ohledně stomilionové výhry

Praha – Loterijní společnost Sazka doplatila lednovou výhru ve výši 103 milionů korun. Ministerstvo financí tak ukončilo správní řízení o dočasném zastavení provozování všech číselných loterií. Správní řízení úřad se Sazkou zahájil 9. května kvůli tomu, že výhru ve Sportce nevyplatila včas. Všechna řízení tím však společnost nesetřásla. Sazka je od pondělí v konkurzu.

Jedno řízení Sazka setřásla, druhému ještě čelí

Sazka stále ještě čelí správnímu řízení o odnětí povolení k provozování číselných loterií, kurzových sázek, internetových kurzových sázek a videoloterijních terminálů. Důvodem je nezaplacení správních poplatků z provozování těchto her za rok 2010 v celkové výši 66,7 milionu korun.

Ministerstvo financí:

„Dne 30. května doložil Finanční úřad pro Prahu 1 výpisem z účtu společnosti Sazka, že uhradila dne 26. května poslední dlužnou částku na výhře Jackpotu ve Sportce ve výši 51,5 milionu korun. Sazka tedy zaplatila celou výhru ve výši 103,4 milionu korun. Tato skutečnost zakládá důvod pro zastavení správního řízení o dočasném zastavení provozování všech číselných loterií společností Sazka.“

Společnost dnes také na valné hromadě schválila účetní uzávěrku za loňský rok s čistým ziskem 1,4 miliardy korun. Sazka je od pondělka v konkurzu, dostala se do něj kvůli problémům se splácením výstavby multifunkční haly O2 arena. Oprávnění nakládat s majetkem firmy přešlo na insolvenčního správce Cupku, který vyzval všechny věřitele firmy k podání nabídek na poskytnutí peněz nutných k zajištění chodu společnosti.