Koaliční smlouva počítá s dálniční stopadesátkou i novými národními parky

Předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů podepsali koaliční smlouvu. V ní strany rozvedly, čeho chtějí dosáhnout v příštích čtyřech letech. Slibují výstavbu vysokorychlostních tratí, daňovou brzdu nebo vznik nových národních parků. Samostatná kapitola je věnována digitalizaci. Smlouva také rozděluje ministerstva mezi strany.

Koaliční smlouva
Zdroj: ČTK Autor: Michal Kamaryt
Koaliční smlouva 206.61 KB

Bydlení

Nový stavební zákon hodlá koalice upravit. Chce zajistit, aby bylo zajištěno rychlé a digitální stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka. Stavebník bude jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další podklady. U jednoduchých staveb se mají zjednodušit podmínky a zkrátit lhůty u jednoduchých staveb. Změna zákona má také zachovat stavební úřady na místní úrovni.

Případná budoucí vláda plánuje podpořit bydlení vlastnické, nájemní i družstevní. Zákon o podpoře bydlení by měl nabídnout obcím soubor volitelných nástrojů k systematickému řešení bytové situace obyvatel. Výstavbu mají podpořit půjčky od Evropské investiční banky a garance státu za úvěry.

Digitalizace

Koalice slibuje zákon o právu na digitální služby, jehož součástí bude katalog služeb veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace. Účinný by měl být nejpozději k 1. únoru 2025.  Vzniknout by mělo i jednotné uživatelské a programové rozhraní pro komunikaci se státem.

Potenciální budoucí vláda by měla zrušit povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak.

Doprava

Koalice se chce zaměřit na výstavbu vysokorychlostních železniční tratí, ale i na dálnice. Za prioritu považuje dostavbu dálnice D1, která stále není hotová na Přerovsku, D35, která spolu s D11 vytvoří druhé dálniční spojení Prahy s Moravou, a Pražského okruhu. Součástí koaliční smlouvy je i příslib zvýšení povolené rychlosti na některých dálničních úsecích na 150 kilometrů za hodinu.

Nákladní doprava by se měla zčásti přesunout ze silnic na koleje. Veřejnou dopravu chce koalice propagovat rozšířením jednotné jízdenky, která funguje na železnici, aby platila i v autobusech a MHD.

V oblasti vodní dopravy se koalice omezila na konstatování, že zastaví práce na přípravě kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Energetika

V oblasti energetiky vidí nová koalice řešení v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti. Limity těžby uhlí jsou podle politiků konečné a neprolomitelné, uhelné elektrárny se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit.

„Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost,“ uvádí v programu.

Takzvaný Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je podle koaličních stran příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. „Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky,“ uvádí koalice.

Finance, důchody, podnikání

Zvýšit by se podle smlouvy měla sleva na poplatníka, povinná registrace k DPH bude až od dvou milionů korun. EET chce koalice zrušit.

Fiskální ústavu chtějí strany učinit ústavním zákonem a vytvořit chtějí pravidla daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.

Koaliční smlouva se věnuje i reformě důchodů. Ta počítá s rozdělením penze na tři části – základní garantovanou, zásluhovou a dobrovolnou spořící. Kvůli odkládání peněz na staří by měl vzniknout státní či veřejnoprávní fond. Připravovaný kabinet chce i při úsporách v rozpočtu udržet dosavadní valorizační model důchodů. Pětikoalice chce umožnit dřívější důchod lidem v náročných profesích. Naopak práce v důchodovém věku by se měla víc projevit na výši penze.

Dohoda také mimo jiné předpokládá, že firmy budou moci vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.

Školství

Učitelé by měli mít zaručený plat nejméně ve výši 130 procent průměrné mzdy. Koalice hodlá revidovat cíle a obsah vzdělávání. Učiva by mělo být méně a učit by se mělo kvalitněji. Více by se měly děti dozvědět o dějinách 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.

V mateřských školách by mělo být více podpůrných pracovníků. Zachovány mají zůstat dětské skupiny.  

Životní prostředí

Vzniknout by měly dva nové národní parky – Křivoklátsko a Soutok (neboli Moravská Amazonie na soutoku Dyje a Moravy). Soustředit se chce potenciální nová vláda na na ochranu a lepší dostupnost vody. 

Další

Na obranu mají do roku 2025 jít dvě procenta hrubého domácího produktu.

Na kulturu by mělo jít procento HDP.

Češi v zahraničí by měli dostat možnost volit korespondenčně.