Děti bez otestování nebudou moci cvičit uvnitř a zpívat. Rouška pro ně bude povinná všude

Vláda v pondělí schválila pravidla a covidová opatření ve školách pro nový školní rok. Děti by se měly na jeho začátku hned třikrát otestovat na koronavirus, a to 1., 6. a 9. září. V případě, že by testování nepodstoupily, musely by mít po celou dobu ve škole zakrytá ústa a nos. Povinnost nosit roušky ve společných prostorách bude platit pro všechny žáky a studenty. Na úterní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že neotestované děti budou moci cvičit jenom venku, kromě toho budou mít zákaz zpívat.

Video Protiepidemická opatření ve školách od září
video

Protiepidemická opatření ve školách od září

Zdroj: ČT24

Vojtěch už v pondělí večer řekl, že schválené mimořádné opatření se týká čistě testování na covid-19 a odpovídá tomu, co vláda schválila už dříve. Testování antigenními testy bude probíhat hned první školní den. Děti prvních tříd se budou moc otestovat o den později.  

Děti, které nepodstoupí na začátku školního roku testování na koronavirus, nebudou moci cvičit uvnitř, budou mít také zákaz zpěvu. Převlékat by se měly s odstupem od ostatních, odstup by měly mít i při jídle a pití.

„Screeningové testování nám má ukázat obraz epidemiologické situace v celé společnosti. Aby to mělo smysl, tak ty děti, které nejsou testovány, potenciálně by mohly být nakaženy a my nejsme schopni to identifikovat, tak proto mají tyto jiné podmínky. Ale platí to skutečně dočasně do skončení screeningového testování,“ řekl Vojtěch.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová později doplnila, že pokud testování ve školách po 9. září skončí, nebudou pokračovat ani omezení pro žáky a studenty, kteří se odmítnou nechat testovat. Pro všechny by pak měly platit stejné podmínky. Pokud by naopak testování kvůli zvýšenému výskytu pozitivních případů pokračovalo do konce září, není zatím nijak upraveno případné prodloužení restrikcí pro netestované. O tom by rozhodla krajská hygienická stanice.

Video Brífink ministra Plagy a ministra Vojtěcha k epidemiologickým opatřením v novém školním roce
video

Brífink ministra Plagy a ministra Vojtěcha k epidemiologickým opatřením v novém školním roce

Zdroj: ČT24

Školy ale budou moci využít i přesnější PCR testy, ty si ale musejí zajistit samy. Od státu mohou na tyto testy získat příspěvek dvě stě korun. V tomto případě stačí testování jednou týdně.

Na základní a mateřské škole Bolešiny se rozhodli pro antigenní testy. „Jsme státní instituce, a proto by se měl postarat stát. Nevidím důvod, proč by měla vláda přenášet některé své povinnosti na základní školy,“ řekl její ředitel Michael Buriánek. Podobně to vnímá i ředitel chomutovské základní školy Miloslav Hons. Podle něj také reakce rodičů na PCR testy nebyly pozitivní.

Podle výsledků se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na sto tisíc provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně.

Pokud bude mít žák či student pozitivní antigenní test na covid-19, půjde podle Vojtěcha na potvrzující PCR test. Ti, kteří s ním byli dva dny před či dva dny poté v kontaktu, budou také muset na PCR test. Vojtěch řekl, že se nebudou „vypínat“ celé třídy.

Testování zaměstnanců škol

Povinnost nechat se otestovat bude podle Vojtěcha platit i pro zaměstnance škol. Těm ale nebudou sloužit distribuované odběrové sady, sdělil ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Je to věc, která se mi až tak úplně nelíbí. Učitel je také součástí toho systému, který je nějakým způsobem kontrolován,“ kritizoval prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Test nebudou muset absolvovat ti, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. 

Výjimku budou mít děti, které roušku nosit nemohou 

Každý, kdo vstoupí do budovy školy, si musí zakrýt nos a ústa rouškou či respirátorem podle toho, jak to bude právě určeno platným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu či duševní poruchou a také ti, kteří mají lékařské potvrzení, že roušku nosit nemohou. Ochrana je nutná ve společných prostorách. Pokud jsou děti usazeny v lavici, roušku mít nemusí.

Pro školy také platí povinnost izolovat žáka či studenta, který vykazuje známky infekčního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých. Je dobré, aby k tomu škola měla izolační místnost, ve které bude umyvadlo s teplou vodou a prostředky pro dezinfekci. Podobně by vyčleněná místnost měla být ve školských ubytovnách. Škola sice nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky onemocnění, ale je to podle manuálu vhodné. 

Test nemusí absolvovat žáci a studenti, kteří mají ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Mohou se také nechat otestovat v některém z oficiálních míst a přinést potvrzení.

  

U vstupu do budovy a také u každé učebny, u tělocvičen a jídelen by měla škola rozmístit dezinfekci na ruce s dávkovačem. Každý, kdo do školy vstoupí, by si měl důkladně umýt ruce nebo si je vydezinfikovat. Je vhodné také časté větrání, úklid a dezinfekce hygienických zařízení několikrát denně a používání jednorázových ručníků nebo vysoušečů.

Několikrát denně by se měly dezinfikovat také věci, které používá více lidí. Jde například o kliky, vypínače, klávesnice, splachovadla a podobně. Prádlo by se mělo prát při vysokých teplotách.

Škola by měla mít k dispozici bezkontaktní teploměr pro měření tělesné teploty v případě podezření na onemocnění, dále dostatek dezinfekčních prostředků a náhradních roušek či respirátorů pro situaci, kdy si žáci ochranu zapomenou nebo během vyučování zničí.

Skupiny dětí by se neměly míchat

U školního stravování se doporučuje omezit kontakt různých skupin, neumožnit samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a využití samoobslužných bufetů. Strávníci by měli být usazeni u stolů po šesti. Cizí strávníci mají mít vyčleněný samostatný čas pro výdej nebo oddělený prostor. Obědy nesmí vyzvedávat lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci. 

Ministerstvo školám také doporučuje, aby před zahájením školního roku aktualizovaly kontakty na rodiče dětí i zaměstnance. Je vhodné vytvořit jedno místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení. Škola by měla, pokud je to možné, omezit pobyt zákonných zástupců žáků v budově.

Pokud se ve škole střídá provoz s aktivitami jiných organizací, je třeba omezit kontakt zástupců těchto organizací se žáky i zaměstnanci školy a při střídání zajistit úklid a dezinfekci používaných prostor.