Svaz měst a obcí chce odložit stavební zákon, ministerstvo to odmítá

Svaz měst a obcí ČR (SMO) navrhuje stáhnout projednávání nového stavebního zákona a odložit ho na další volební období. Způsob přípravy zákona považuje za chaotický a nepřehledný. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které za přípravu zákona odpovídá, považuje takové výzvy za nezodpovědné politikaření. Jako nezodpovědné je označil také Svaz průmyslu a dopravy. Vláda si od zákona slibuje zjednodušení a zrychlení stavebního řízení.

„Odmítáme tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice. Takový zákon je nutno projednávat ve standardním legislativním procesu a najít shodu nejen napříč politickým spektrem, ale i mezi dalšími aktéry od stavebníků až po územně samostatné celky,“ uvedl předseda svazu František Lukl (STAN).

Nedostatečně připravená institucionální změna podle něj může způsobit destrukci a v krajním případě zastavení stavebních řízení. „Sama vláda najednou odstupuje od původního akceptovatelného návrhu a podporuje komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka (ANO). V něm je napadrť rozbit léta dobře fungující smíšený model veřejné správy, a s tím nelze souhlasit. Nechme tedy přípravu a projednání tak zásadního zákona až na novou vládu a nově ustavenou Poslaneckou sněmovnu,“ uvedl dále Lukl.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je co nejrychlejší přijetí nového stavebního zákona pro budoucnost země klíčové. „Jakákoliv výzva k neschválení nebo pozastavení projednávání nového stavebního zákona je krajně nezodpovědná. To je prostě nebezpečné politikaření. Všichni se přece shodli na tom, že je potřeba zákon změnit a včera bylo pozdě. Pokud neschválíme stavební zákon v tomto volebním období, budeme se brodit byrokratickým marasmem minimálně dalších pět let,“ uvedla Dostálová.

Zároveň odmítla, že by ministerstvo porušilo dohodu se svazem. „Je smutné, že předseda Svazu měst a obcí ČR nezná pravomoci Poslanecké sněmovny. Těžko můžeme bránit poslancům podat svoje návrhy. A to, že jim ministerstvo s těmito návrhy pomáhá, je logické, protože jde o provázanost mnoha paragrafů. My opakovaně říkáme, že model čistě státní stavební správy je lepší než dohoda se Svazem měst a obcí ČR na hybridním modelu,“ sdělila Dostálová.

Za návrhem stojí Svaz průmyslu a dopravy

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák považuje přerušení projednávání stavebního zákona a přesunutí do dalšího volebního období za nezodpovědné a nemožné. „Čeká nás náročné období obnovy po pandemii a jednodušší stavební právo je jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět při obnově našeho hospodářství a ekonomiky,“ upozornil Hanák.

Podle Hospodářské komory ČR nemůže být tak zásadní zákon zneužíván pro politikaření a individuální zájmy politiků. „Česká republika potřebuje nový a kvalitní stavební zákon co nejdříve. Nehledě na to, že s novou politickou reprezentací hrozí návrat celé rekodifikace na začátek,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Výtky Svazu měst a obcí ČR považuje za neodůvodněné a nepravdivé. „Navíc ani podle dostupných informací nejsou názory zástupců municipalit jednotné. Hospodářská komora eviduje celou řadu podporujících vyjádření, a to i ze strany některých měst a obcí, aby nebyl proces rekodifikace jakkoliv prodlužován,“ dodal Dlouhý.

Sněmovní hospodářský výbor začátkem února doporučil poslanecký návrh, který počítá s modelem čisté státní stavební správy, kdy by všechny stavební úřady i s úředníky přešly pod stát. Na vrcholu nové soustavy úřadů státní stavební správy by byl Nejvyšší stavební úřad. Podřízeny mu mají být krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad.

Vláda si od nového zákona, který poslanci projednali na začátku listopadu a který nyní posuzují sněmovní výbory, slibuje především zrychlení a zjednodušení povolování staveb.

Hlavními principy zákona jsou podle zdůvodnění jedno řízení před jedním stavebním úřadem a začlenění dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná vyjádření. Zákon zavádí i pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.