Antimonopolní úřad rozdal pokuty projektové firmě a pardubickým vodárnám

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna snížil pokutu pro Vodovody a kanalizace Pardubice z původních devíti milionů na sedm milionů korun. Důvodem jsou chyby v tendru na modernizaci biologické čistírny odpadních vod za 300 milionů korun v pardubické části Semtín z roku 2011. ÚOHS potrestal pokutou 9,3 milionu korun také projekční a inženýrskou společnost Sudop Praha za kartelovou dohodu při tendru na projekční práce vysokorychlostních tratí.

Nový ředitel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna
Zdroj: ČTK Autor: Igor Zehl

Pardubická vodárenská společnost podle ÚOHS chybovala, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedla, jakým způsobem dospěla k výsledkům posouzení zdůvodnění „mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů a vysvětlení nabídek uchazečů“. Tím se její postup stal údajně nepřezkoumatelným a netransparentním.

Vodovody a kanalizace Pardubice vyzvaly po otevření nabídek hned čtyři uchazeče ke zdůvodnění mimořádně nízkých cen. Podle ÚOHS ale v protokolu o jednání hodnoticí komise i ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek je jen stroze uvedeno, že hodnoticí komise se otázkou zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen zabývala a akceptovala je. Blíže se k výsledkům posouzení, tedy z jakého důvodu shledala zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen opodstatněnými, nevyjádřila.

Pokutou se opakovaně zabýval Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud (NSS). Tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí svého úřadu s devítimilionovou pokutou v roce 2012. Od té doby o ní třikrát rozhodoval krajský soud a třikrát NSS, který dvakrát rozsudek krajského soudu zrušil, nakonec jej loni v prosinci potvrdil. NSS dal krajskému soudu za pravdu v tom, že ÚOHS ani jeho tehdejší předseda dostatečně nezdůvodnili výši pokuty. Po devíti letech se tak případ znovu vrátil na ÚOHS. Pondělní rozhodnutí je pravomocné a je dostupné na internetových stránkách úřadu.

Soudy vinu nepopřely, uvedl Mlsna

Předseda Petr Mlsna v rozhodnutí postup při stanovení pokuty rozsáhle odůvodňuje a zároveň upozorňuje, že ani krajský soud, ani NSS nezpochybnily výrok o vině zadavatele veřejné zakázky.

„S ohledem na fakt, že správní delikt byl spáchán v roce 2011, tedy před necelými deseti lety, bylo přistoupeno ke snížení uložené pokuty. Vzhledem k tomu, že výrok o vině nebyl soudy zpochybněn, není tak důvod pro zásadní snížení výše uložené pokuty přesto, že ke spáchání deliktu došlo již v roce 2011. Prodlevu mezi spácháním správního deliktu a jeho konečným pravomocným potrestáním nelze bez dalšího přičítat úřadu, neboť ten správní delikt začal stíhat záhy po jeho spáchání, potrestal jej poprvé již v roce 2012,“ uvedl Mlsna.

Vodovody a kanalizace Pardubice uzavřely smlouvu s vybranou firmou ještě před rozhodnutím ÚOHS. Úřad to kritizoval. Vodovody a kanalizace ale tvrdily, že smlouvu uzavřít musely, aby stihly termíny pro čerpání peněz z dotací. Čistírna patří vodárnám, koupily ji od chemičky za 485 milionů korun. Její modernizace měla zlepšit životní prostředí, zvláště kvalitu vody v Labi.

Firma při zakázce na železnice postupovala v kartelu s úřadem

ÚOHS v pondělí také potrestal pokutou 9,3 milionu korun projekční a inženýrskou společnost Sudop Praha za kartelovou dohodu při tendru na projekční práce vysokorychlostních tratí. Druhému účastníkovi kartelu, Výzkumnému ústavu železničnímu (VUŽ), byla pokuta odpuštěna na základě takzvaného leniency programu, protože spolupracoval s ÚOHS a poskytl mu informace o existenci této dohody. Rozhodnutí je pravomocné.

„Projekty vysokorychlostních železničních tratí jsou stěžejní pro modernizaci české dopravní infrastruktury a nemůžeme dopustit, aby se státu prodražovaly kvůli koluzivnímu jednání projektantů. Tuto oblast budeme nadále pozorně monitorovat,“ řekl k rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Sudop Praha a VUŽ podle zjištění úřadu od listopadu 2014 do května 2015 společně koordinovaly nabídky do tendru na vypracování technickoprovozní studie, zakázku vypsala Správa železnic. Takto sladěné nabídky nakonec společnosti podaly tak, aby výběrové řízení vyhrálo sdružení firem, ve kterém byl vedoucím členem Sudop Praha.

„Úřad tento případ řešil na základě oznámení soutěžitele VUŽ, který v rámci takzvaného leniency programu oznámil existenci a podrobnosti o kartelové dohodě, jejímž byl členem, a žádal o odpuštění pokuty za protisoutěžní jednání. Protože splnil všechny požadované podmínky, byla mu imunita v rozhodnutí také udělena,“ uvedl Mlsna.

Pokutovaná společnost Sudop Praha využila takzvané procedury narovnání a výměnou za přiznání nezákonného jednání jí byla pokuta snížena o 20 procent na výsledných 9,3 milionu korun. Proti rozhodnutí, při kterém využila proceduru narovnání, také nemůže podat rozklad.