Povinná maturita z matematiky se má o dva roky odložit, nebo zrušit. Ministr ale varuje, že shoda není definitivní

Poslanci ještě v březnu rozhodnou o tom, zda bude povinná maturita z matematiky odložena na rok 2023, nebo zrušena úplně. Jednu z těchto změn má přinést novela školského zákona, kterou v pátek poslala sněmovna do závěrečného kola schvalování. Ministr školství ale varoval, že to sněmovna nemusí dodržet. Kromě toho pustili poslanci do třetího čtení vládní novelu zákona o silniční dopravě, která kromě jiného ukládá dopravcům zajistit dodržování povinných přestávek řidičů nákladních aut.

Ačkoliv se poslanci dohodli, že povinná maturita z matematiky se o dva roky odloží, nebo úplně zruší, ministr školství Robert Plaga (ANO) varoval před tím, že by se to mohlo ještě změnit. Debatu ve sněmovně označil za neracionální. Plaga proto nemůže vyloučit ani to, že oba návrhy „spadnou pod stůl“ a matematika bude povinná od příštího roku.

Za zrušení povinné maturity z matematiky, jak to ministr školství Plaga prosadil ve vládě, se postavili i opoziční Piráti spolu s představiteli ODS nebo KDU-ČSL. Argumentovali v souladu s ministrem tím, že výuka matematiky neodpovídá tomu, aby maturitu z tohoto předmětu zvládli zejména studenti středních odborných škol. „Za dva roky se nic změnit nemůže,“ konstatoval místopředseda ODS Martin Baxa.  

Dvouletý odklad prosazovala někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) spolu s bývalými rektory technických univerzit Karlem Raisem a Ivo Vondrákem (oba za ANO). Podpořil to většinově i sněmovní školský výbor. Podle Valachové „odklad není na to, že vyřešíme všechny boly školského systému“. Má dát ale ministerstvu limit na dokončení revize vzdělávacích programů.

„Revize má být dávno hotová. Odklad dvou let dává prostor ministerstvu tento úkol zvládnout a zároveň drží cíl, na kterém byla dlouhodobě shoda,“ řekla Valachová. 

Podle platného zákona by studenti některých oborů museli poprvé skládat maturitní zkoušku z matematiky v roce 2021. Plaga v pátek odmítl studentům zaručit, že odklad je jistý. „Nemohu ručit za poslance. Debata častokrát není racionální, nemyslím si, že jsou jen varianty vládní návrh, nebo dvouletý odklad. Stále je ve hře shození vládního návrhu, nedokážu to predikovat,“ uvedl.

Ministr dodal, že se chystá intenzivně jednat o podpoře své verze. Zdůraznil, že poslanci se přou věcně, a nikoliv na základě politického zařazení.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti by si mohli vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

KSČM navrhuje prodloužit zákonnou dovolenou na týden

Do závěrečného kola se ve sněmovně dostal návrh KSČM na prodloužení zákonné dovolené pro zaměstnance o týden – tedy nejméně na pět týdnů. Předloze ale hrozí v souvislosti s dřívějšími postoji sociálního a hospodářského výboru zamítnutí. V pátečním druhém čtení poslanci žádné úpravy nenavrhli. Dolní komora by mohla hlasovat o novele zákoníku práce ještě na nynější schůzi.

Komunisté hájí prodloužení základní dovolené argumentem, že zaměstnanci, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Ostatní zaměstnance současná právní úprava poškozuje, uvedl za předkladatele Stanislav Grospič.

Zpravodaj sociálního výboru Petr Beitl (ODS) naopak poukazoval na to, že návrh nebyl projednán se zaměstnavateli. Připomněl mimo jiné odmítavé stanovisko Hospodářské komory, podle níž by náklady zaměstnavatelů vzrostly zhruba o 35 miliard korun ročně.

Omezení pro kamiony

Sněmovna v pátek pustila do závěrečného čtení vládní novelu zákona o silniční dopravě. Ta kromě povinných přestávek řidičů nákladních aut zavádí také opatření proti neoprávněným zásahům do tachografů. Sněmovní hospodářský výbor doporučil novelu schválit s úpravami, další pozměňovací návrhy vznesli v pátek jednotliví poslanci.

Novela zavádí pravidla pro bezpečnostní přestávky řidičů převzaté z evropského práva. Přestávky mají zabránit nebezpečným situacím vznikajícím kvůli přetížení řidičů a případným nehodám způsobeným únavou za volantem. Právě únava řidičů patří podle statistik Besipu k nejčastějším příčinám nehod na silnicích.

Řidič kamionu musí přerušit jízdu po čtyřech a půl hodinách, a to minimálně na 45 minut. Nejdéle přitom řidič může jet mezi dvěma denními odpočinky devět hodin, dvakrát týdně to lze prodloužit na deset hodin.

Údaje o plnění bezpečnostních přestávek a době odpočinku musí řidiči zaznamenávat prostřednictvím tachografů, pokud je jím jejich vozidlo vybaveno. U aut, která nejsou vybavena tachografem, budou moci záznamy zapisovat ručně nebo zaznamenávat na jiném zařízení. Záznamy ovšem musí mít řidiči pro případ kontroly vždy ve vozidle s sebou, a to minimálně po dobu osmi dní.

Návrh také zavádí opatření proti případnému falšování záznamů. Policie, celníci nebo zástupci dopravních úřadů budou moci odeslat vozidlo kvůli kontrole tachografu do autorizovaného metrologického střediska. Kontroly se přitom budou vztahovat vedle nákladních aut například i na autobusy a zemědělská či lesnická vozidla. Při zjištěném falšování záznamů policie bude moci i nadále dočasně auto zabavit a řidiči odebrat řidičský průkaz.

Předloha také zakazuje vyrábět, nabízet, prodávat nebo montovat zařízení, která slouží k neoprávněnému ovlivňování tachografu. Za porušení tohoto zákazu bude hrozit pokuta až pět milionů korun. Doklady o nákladu vozidla se také mají uchovávat ne jeden rok jako dosud, ale dva roky. 

Výbor také doporučil změnit pravidla ohledně taxikářů. Neplatný průkaz řidiče taxislužby by mohla odebrat nově odborná osoba pověřená výkonem státního dozoru, policista nebo strážník. Jan Čižinský (KDU-ČSL) chce do zákona vrátit možnost měst a obcí vyhláškou stanovit povinnost taxikářů podrobit se zkoušce z předpisů nebo místopisu.  

Předlohu o oceňování majetku posoudí senátoři

Zákon o oceňování majetku obecně řeší především oceňování majetku pro stanovení základu daně, ať už některé z daní majetkových, příjmových, daně z přidané hodnoty nebo poplatků. U některých daní, například daně z nabytí nemovité věci, zjištěná cena slouží především jako kontrola, zda sjednaná cena nebyla ze spekulativních důvodů dohodnuta jako příliš nízká.

„Důvodem zavedení ocenění tržní hodnotou byla nutnost reagovat na případy, kdy pro určení obvyklé ceny nelze, vzhledem k jedinečnosti předmětu ocenění, zjistit kupní ceny srovnatelných věcí,“ zdůvodnila potřebu změny vláda.

Problém s určováním obvyklé ceny se podle ní projevoval i v případech znaleckých posudků zpracovaných a využívaných při prodejích státního majetku. Novelou se teď budou zabývat senátoři.

Páteční jednací den sněmovny skončil předčasně už dopoledne, ačkoliv běžně trvá až do druhé hodiny odpoledne. Poslanci se totiž měli zabývat v úvodním kole předlohami ministrů, kteří nebyli přítomni. Schůze dolní komory bude pokračovat v úterý odpoledne.