Soud: Liberec a Český lyžařský svaz nemají odpovědnost za dluhy z mistrovství v lyžování

Český lyžařský svaz a Liberec nenesou odpovědnost za dluhy z libereckého mistrovství světa v klasickém lyžování. Soud nepravomocně zamítl žalobu dodavatelských firem. Sdružení firem se už více než osm let domáhá částky přes 37 milionů korun a úroků. Svaz i město od počátku odmítají, že by měly převzít odpovědnost za primárního dlužníka – organizační výbor šampionátu OC Fis Nordic, který skončil v insolvenci.

„Žalovaní nejsou ve věci pasivně legitimováni,“ konstatovala ve svém stručném odůvodnění verdiktu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 Irena Voštová. Jinými slovy tím řekla, že žaloba správně neměla mířit na ně.

Občanské sdružení „Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009“ tvrdí, že Český lyžařský svaz a Liberec mají za dluhy odpovědnost na základě takzvané hostitelské smlouvy šampionátu, kterou tyto subjekty podepsaly.

Voštová ale míní, že ze smlouvy nevznikl platný ručitelský závazek, protože nesplňuje zákonné ani judikaturní požadavky na ručitelské prohlášení.

Podnikatelé nemusí svazu a Liberci hradit náklady řízení 

Soudkyně však zároveň stanovila, že podnikatelé nemusejí svazu a Liberci hradit náklady soudního řízení, ačkoliv ve sporu nebyli úspěšní. „Rozhodla jsem tak s ohledem na okolnosti případu,“ vysvětlila a uvedla, že žalovaná strana vždy nepřistupovala k zajištění organizace mistrovství s náležitou péčí.

Svaz argumentoval mimo jiné tím, že smlouvu za něj podepsal jen jeho tehdejší prezident, ačkoliv stanovy svazu vyžadují podpis dvou členů jeho výkonného výboru.

Liberec zase tvrdil, že takový smluvní závazek by podle zákona o obcích muselo schválit zastupitelstvo města, což se nestalo. Město upozornilo také na to, že tento zákon obcím až na výjimky zakazuje převzít ručení za závazky třetích osob.

Liberecké mistrovství světa bylo jednou z největších sportovních akcí v historii státu. Organizační výbor v čele s bývalou lyžařskou reprezentantkou Kateřinou Neumannovou hospodařil s rozpočtem přes 632 milionů korun.

Po šampionátu však hlavně kvůli jeho nízké návštěvnosti zůstaly dluhy ve výši 92 milionů korun.