Ústavní soud dal Janouškovi šanci na nový proces

Lobbista a podnikatel Roman Janoušek dostal od Ústavního soudu (ÚS) šanci na nový proces. Justice musí znovu rozhodnout o návrhu na obnovu řízení, kterému původně pražské soudy nevyhověly. Podle ústavních soudců však porušily Janouškovo právo na soudní ochranu. Za sražení ženy si má lobbista odpykat celkem 4,5 roku, momentálně má trest přerušený ze zdravotních důvodů.

Video Události
video

Události: Soudy musí vzít v potaz nové důkazy, které Janoušek předložil o svém zdravotním stavu v době nehody

„Ústavní soud nerozhodoval o vině a trestu, ani o tom, zda má být původní trestní řízení obnoveno, či nikoliv,“ řekla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Z ústavněprávního hlediska se soud zabýval jen řízením o obnově, kde zjistil pochybení. Janouškovo právo na soudní ochranu bylo podle ÚS porušeno. „Městský soud dospěl k názoru, že předložené posudky sice prokazují nové skutečnosti, ale že závěry posudku stěžovatel do určité míry negoval tím, jak se po nehodě zachoval. Ústavní soud je toho názoru, že v tomto případě soudy vykročily z rámce pravidel pro obnovu řízení, kdy by měly pouze posuzovat to, zda ty nové skutečnosti mohou s vysokou pravděpodobností změnit něco na rozhodnutí o vině a trestu stěžovatele v původním řízení,“ uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková. 

Janoušek totiž po nehodě, při níž srazil ženu, rodině a známým do telefonu přesně vylíčil, co se stalo. Podle ÚS ale měly  soudy uvažovat jinak.

Stížnost, o níž ÚS ve čtvrtek rozhodl, čekala na posouzení od roku 2017. Nyní by měl znovu rozhodovat Městský soud v Praze, který bude vázán rozhodnutím ÚS.

Video Studio ČT24
video

Ústavní soud dal Janouškovi šanci na nový proces

Janoušek tvrdí, že v době nehody byl závislý na alkoholu a návykových látkách

Opilý Janoušek srazil ženu automobilem v roce 2012 v pražské Michli. Po předchozí kolizi se jej totiž snažila na křižovatce zastavit. Původně čelil Janoušek obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.

V roce 2016 požádal o obnovu řízení, nevyhověl mu však ani Městský, ani Vrchní soud v Praze. Janoušek a jeho advokáti tehdy předložili například znalecké posudky, údajně prokazující lobbistovu závislost na alkoholu a dalších návykových látkách. „Tato skutečnost je svou povahou v řízení nová,“ řekl při vyhlášení nálezu soudce zpravodaj Radovan Suchánek z ÚS.

Obhajoba poukazovala také na údajnou poruchu zorného pole a na možnost, že Janouškovy rozeznávací schopnosti mohl ovlivnit chronický subdurální hematom v mozku.

Obnova řízení bude podle Jana Provazníka, odborníka na trestní právo z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, probíhat ve dvou krocích. „První je řízení obnovovací, kde se řeší, jestli nový důkaz je takový, že by způsobil jiné rozhodnutí této věci, pokud by byl znám už dříve. Teprve pokud se zjistí, že ano, tak přichází druhá část, a to je obnova řízení. V něm tento nový důkaz promítne do kontextu všech ostatních důkazů a na tomto základě může učinit nové rozhodnutí, které to vezme v potaz,“ vysvětlil Provazník očekávaný postup Městského soudu.

Podle něj uspěl Janoušek se svou stížností u Ústavního soudu proto, že Městský i Vrchní soud mylně provedly krok dva už v kroku prvním. „Soudy už rovnou posuzovaly důkazy nově předložené v kontextu původních, a to tak, že je rovnou hodnotily,“ dodal Provazník. Na Janouška tak nyní budou soudy pohlížet jako na nevinného, nesmí k němu přistupovat předpojatě.

Vyhlášení nálezu ÚS se Janoušek nezúčastnil, v Brně obhajobu zastupoval advokát Jan Staněk. „Od klienta nemám autorizaci, abych to jakkoliv komentoval,“ řekl.

V létě se Janoušek vydal bez doprovodu na plovárnu a do galerie

Trest nastoupil Janoušek už v listopadu 2014. V brněnské věznici ale zůstal jen do března 2016, potom byl z rozhodnutí Krajského soudu v Brně dočasně propuštěn na svobodu. Momentálně má trest přerušený do jara příštího roku kvůli závažným zdravotním problémům.

Janoušek také dvakrát žádal pražský městský soud o prominutí zbytku trestu ze zdravotních důvodů, ten mu však ani jednou nevyhověl. V létě nechal Vrchní soud v Praze Janouška sledovat a ukázalo se, že chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si na kole nebo navštívil galerii.