Poslanci se s myslivci přeli o jeleny. Zákon, který má ulehčit boj s kůrovcem, nakonec přijali

Poslanci schválili novelu lesního zákona, která má urychlit a zjednodušit boj s kůrovcovou kalamitou. Norma zavádí pravidla, podle kterých mohou soukromí vlastníci lesů žádat státní příspěvek na obnovu porostů. Stát také bude moct regulovat počty spárkaté zvěře, která se podílí na likvidaci sazenic nových stromů. Novelu, která dolní komorou neprošla bez výhrad, nyní posoudí Senát.

Video Události
video

Reportáž: Sněmovna přijala novelu pro boj s kůrovcem

Při projednávání novely v uplynulých dnech se rozpoutal spor především o roli státu při regulaci přemnožené spárkaté zvěře – čili jelenů nebo srnců.

Návrh poslanců TOP 09, Pirátů a ANO počítá s tím, že myslivecké úřady by určovaly plán mysliveckého hospodaření v honitbách místo jejich majitelů a myslivců. Důvodem je snaha omezit množství zvěře, která se živí mimo jiné sazenicemi listnatých stromů a jedlí. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) to podpořil s tím, že změny vycházejí z předloňského vládního návrhu.

Výtky myslivců

Poslaneckou úpravu naopak již dříve odmítly Českomoravská myslivecká jednota nebo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, pro byli akademici a ekologové. Jim vadilo, že poslanci neschválili prodloužení lhůt pro přirozenou obnovu lesa nebo neomezili úmyslné holoseče, na což poukázal Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Podle kritiků úprav včetně předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty jsou změny nepromyšlené, byrokratické a omezují práva vlastníků honiteb i myslivců. Zamýšlená povinnost státu zajistit pro každou z 5800 honiteb každých pět let posudek na plánovaný počet odlovené spárkaté zvěře prý znamená náklady ve výši čtvrt miliardy korun.

„Novela nahrává tomu, že se bude plošně vybíjet zvěř bez toho, aby se zajistilo správné hospodaření se zvěří,“ varuje místopředseda myslivecké jednoty Jiří Červenka.

Poslanci s výhradami myslivců nesouhlasí. „Přemnožená zvěř je v současnosti hlavní bariérou obnovy poničených lesů,“ oponoval námitkám pirátský poslanec Radek Holomčík. Podle něj je přijatá verze polovičatým řešením, stejně jako podle Miroslava Kalouska (TOP 09). „Z koně máme velblouda, budeme se snažit příslušné změny iniciovat v Senátu,“ slíbil předseda poslanců TOP 09. 

Pomoct lesníkům i myslivcům má podle vlády kromě novely lesnického zákona i novela myslivecká, kterou chce zemědělský resort předložit během pár měsíců. „Předpokládám, že nejpozději do konce roku předložíme novelu mysliveckého zákona, která odlov a počty zvěře ošetří,“ uvedl šéf resortu Toman.

Snazší boj s lýkožroutem

Novela počítá s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně. Stát by například mohl udělit výjimky pro kácení v nedostatečně vzrostlém lese. Novela rovněž stanoví pravidla pro finanční příspěvky vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity.

Ministerstvu také vládní novela dává právo udělovat výjimky pro použití sazenic v případě nedostatku vhodného pěstebního materiálu. Žádat o ně bude moci vlastník lesa. Nedostatek materiálu však vždy bude muset doložit Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ministerstvo má mít podle předlohy také možnost, podobně jako krajské a obecní úřady, opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Zákaz by mohl platit až tři měsíce a mohl by být ještě prodloužen.

Sněmovna s Tomanovým souhlasem do zákona vložila zákaz privatizace státních lesů. Netýkalo by se to například směny lesů nebo prodeje ve veřejném zájmu. Poslanci také schválili návrh, který omezí odvážení těžebních zbytků tam, kde lesy nemají dostatek živin.