Antimonopolní úřad musí vyřešit námitky Kapsche ohledně mýta do 9. září

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) musí nejpozději do 9. září rozhodnout o námitkách firmy Kapsch proti mýtnému tendru. Rozhodl tak Krajský soud v Brně, který tím vyhověl žalobě rakouské společnosti na nečinnost úřadu. Antimonopolní úřad chtěl počkat na výsledek své kasační stížnosti, která ale nemá odkladný účinek.

Soud v květnu přikázal antimonopolnímu úřadu znovu prošetřit podmínky mýtné soutěže. Kapsch podal námitky proti podmínkám a průběhu tendru loni, ÚOHS je však nakonec zamítl. Rakouská firma následně proti tomu podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně.

ÚOHS sice po květnovém rozhodnutí soudu řízení o námitkách Kapsche znovu zahájil, krátce nato ho však předseda Petr Rafaj přerušil. Úřad chtěl počkat na rozhodnutí o kasační stížnosti, kterou proti rozhodnutí podal. O té bude rozhodovat Nejvyšší správní soud, ten však už dříve zamítl žádost úřadu o odklad účinnosti rozhodnutí.

Podle ÚOHS byl verdikt v rozporu s jiným rozhodnutím soudu, a bylo tak nutné počkat na rozhodnutí o kasační stížnosti. Kapsch kvůli tomu v červenci podal k soudu další žalobu na nečinnost úřadu a krajský soud mu vyhověl. Podle něj podání kasační stížnost, která nemá odkladný účinek, není důvodem pro nepokračování ve správním řízení.

„Další soudní rozhodnutí v řadě poukázalo na pohrdání předsedy Rafaje a celého jeho úřadu zákony a pravomocnými rozsudky, když se jim to právě hodí,“ okomentoval rozhodnutí soudu mluvčí Kapsche David Šimoník.

Antimonopolní úřad ve své reakci na nejnovější rozhodnutí soudu uvedl, že se jím bude řídit, přestože podle něj lze pochybovat o smyslu takového rozhodování ve chvíli, kdy tendr skončil a případný nezákonný postup státu nelze žádným opatřením napravit.

„Zákon o zadávání veřejných zakázek jasně hovoří o nutnosti zastavit správní řízení, pokud zadavatel v jeho průběhu uzavřel smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Květnový rozsudek Krajského soudu v tomto ohledu zákonu neodpovídá,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

ÚOHS se vedle námitek proti mýtné soutěži musí znovu zabývat také smlouvou mezi státem a vítězem tendru konsorciem CzechToll/SkyToll. Soud o tom rozhodl v samostatném řízení v červenci.

„I tady s napětím očekáváme, zda budou úředníci antimonopolního úřadu konat podle rozsudku, nebo budou kličkovat a riskovat případné právní postihy související s mařením spravedlnosti,“ dodal Šimoník. ÚOHS, stejně jako ministerstvo dopravy a CzechToll proti tomuto rozhodnutí podaly další kasační stížnost s žádostí o odklad.