Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Matouš Bulíř (PR)

Před volbami do Evropského parlamentu přináší ČT24 rozhovory s lídry všech kandidátek, které se o mandáty ucházejí. S číslem 33 kandiduje PRVNÍ REPUBLIKA, jejím volebním lídrem je Matouš Bulíř. Rozhovor s ním vedla Tereza Kručinská.

Video Studio ČT24
video

Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Matouš Bulíř (PR)

Na svých stránkách jednoznačně deklarujete, že nemáte vůbec ambici získat europoslance, že vám jde vyloženě o to, abyste získali peníze za kandidaturu. Pojďte to, prosím, více vysvětlit.

Tak ambice… to je spíše o realitě. My jako ostatní netvrdíme, jak získáme nevím kolik europoslanců. My jsme při zemi. Jsme nové hnutí, tedy byl by zázrak, kdybychom získali europoslance. Bylo by to fajn, ale ta realita tu není možná, proto hrajeme na jedno procento. Od jednoho procenta každá strana získá od státu dotaci a my jsme v podstatě jediní, kdo mluví o tom, že to dostaneme, protože se zaměřujeme na projekty, jak já říkám na pronárodní projekty, a k tomu jsou potřeba peníze. To jsou přesně peníze, které hodláme do těchto projektů investovat, tudíž ty peníze se nerozpustí někde kdesi, jako to dělají ostatní. Deklarujeme, co s těmi penězi uděláme, a každý volič si pak může i sám zkontrolovat, že opravdu nelžeme a že to není nějaký volební tahák.

Přesto sám říkáte, že kdybyste získali třeba byť jednoho europoslance, byl by to zázrak. Pojďme se bavit o tom, kdyby se to stalo, stát se může všechno. Na jakou problematiku, pokud byste do Evropského parlamentu nějakého europoslance vyslali, by se zaměřil, co by bylo to hlavní, co by tam prosazoval?

Vůbec nic, jelikož europoslanec nemá zákonodárnou iniciativu, na což skoro všichni zapomínají. Europoslanec je v podstatě člověk, který tam sedí, nemůže sám za sebe navrhnout jakýkoli zákon…

Může do značné míry promlouvat do podoby agendy, kterou Evropský parlament projednává.

Jasně, tak bavíme se o tom, co může. Promlouvat je jedna věc a něco zařídit je věc druhá. Můžeme tu mluvit my spolu, a nic to nezmění…

Když dám příklad, byli to právě čeští europoslanci, kteří například zvedli téma dvojí kvality potravin, kterým se teď zaštiťuje…

A jak to dopadlo?

Dopadlo to tak, že se tím například Evropská komise začala zabývat a že je to téma, které se teď na úrovni Evropské unie řeší a pravděpodobně se budou podnikat kroky, aby bylo zamezeno dvojí kvalitě potravin.

Ne, kroky už byly učiněny a došlo to do fáze, že to měl být zákon, který měl zakazovat dvojí kvalitu potravin, ale vlastně se z toho stal zákon, který to legalizuje. Doteď jsme se k tomu nijak nevyjadřovali, ale teď díky tomu, co tam Němci nastrkali za výjimky, tak teď máme legalizovanou dvojí kvalitu potravin, kdy si tam každá firma může odůvodnit, proč do Čech vozit nekvalitní potraviny. Stačí k tomu nějaký důvod a je to v pořádku.

Dobře, řekněme, to je vaše interpretace výsledku, ale sám mluvíte o tom, že Němci něco udělali. Tak jako němečtí europoslanci mají určité možnosti, mají je i čeští…

Nemají.

… byť samozřejmě poměrem sil je rozdíl možnosti něco prosadit jiný. Ale je opravdu celá řada příkladů, teď vám je neřeknu, kdy čeští europoslanci byli schopni agendu jednání Evropského parlamentu pozměnit nebo do ni prosadit něco, co bylo v českém zájmu. Tak se prosím zdržme u toho, pokud byste si představil, že europoslanec za hnutí PRVNÍ REPUBLIKA bude moci něco ovlivňovat, prosazovat, tak aspoň prosím přibližte, jakým směrem by to bylo.

To se pořád bavíme na úrovni toho, že vy si nevzpomenete na to, co kdo tam prosadil, jenom rámcově…

Jmenovala jsem vám příklad.

Jeden příklad, ale jak říkám, to dopadlo, jak to dopadlo.

Dobře, tak pojďme k jiné věci, pojďme to pojmout jinak. Pokud mluvíte o tom, že agendu určuje zejména Evropská komise…

Přesně tak.

… pokud budou evropští poslanci rozhodovat například o řešení problematiky migrace nebo ochrany hranic Evropské unie, jaká je představa vašeho hnutí o tom, jak by to mělo fungovat?

Samozřejmě vždy hlasovat v rámci toho, co je nejlepší pro Českou republiku, to je z našeho pohledu logické.

Což je co?

Což je, dejme tomu, u migrace zamezení imigrace. Teď, jak je systém nastavený, je v podstatě velice vstřícný vůči imigrantům, ba dokonce mi přijde, že Evropská unie chce imigranty přijímat a vytváří podmínky pro to, aby imigrace do Evropy byla co nejsnazší, což je samozřejmě potřeba změnit, ale to nemusíme měnit v Evropském parlamentu, to můžeme měnit na národní úrovni.

Z čeho vycházíte, když říkáte, že se EU snaží přijímat migrantů co nejvíce? Itálie se snaží zamezit už vůbec přistávání lodí s migranty…

Itálie ano.

… EU jako celek se snaží dojednávat dohody s okolními zeměmi.

Dojednává, snaží… EU, kdyby chtěla, tak už na začátku mohla posílit Frontex, což jim trvalo pět…

Což dělá.

Teď, teprve teď řekla, že posílí o deset tisíc lidí, ale bavme se o tom, co těch deset tisíc lidí, pokud vůbec k tomu někdy dojde, bude dělat. Jestli budou pokračovat v tom, co dělá Frontex teď, tedy že budou v podstatě suplovat jakousi cestovní agenturu imigrantům, že se tam někde vyskytne loď, místo toho, aby ji zahnali, doprovodí ji do přístavu Evropské unie a tam budeme dál něco jednat. To je k ničemu.

Jak by měl podle vás Frontex zahánět lodě v mezinárodních vodách? Nebo respektive v souladu s mezinárodním právem?

Nemusí vůbec dopustit, aby loď opustila mezinárodní vody a dostala se do vod, které patří jednotlivým členským státům.

Jakým způsobem, jestli můžete upřesnit vaši představu?

Jasně, když se nebudeme uchylovat k jakémukoli násilí, tak stačí jakákoli blokace těch lodí. Jde v podstatě manévrovat natolik, aby loď nemohla vplout. A i kdyby, udělejme zákon, že to, když se někdo cíleně snaží úmyslně dostat do Evropy, tak není důvod, proč tu loď i v našich vodách nevzít a neotočit zpátky. To nejsou chudáci imigranti, jsou to ekonomičtí imigranti, kteří sem jdou za nějakým cílem, a to není to, že by někde hrozila nějaká újma na zdraví.

Pojďme zpátky k vašemu plánu. Na svých stránkách například v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu mluvíte o tom, že, cituji, koncepcí EU je likvidace národních států a jejich umělé přetvoření do jednoho etnicky nedefinovatelného superstátu, kde nikdo nemá vlastní tisíciletou historii ani tradice. Můžete jenom opět upřesnit, z čeho vycházíte v tomto tvrzení?

Však to vidíme, jakým směrem se EU zaobírá. Vemte si jenom, jak se EU snaží rozbít tradiční rodinu, kdy se snaží skrze různé své nápady dostat do agend a zákonů států například práva pro homosexuály, tím myslím konkrétně třeba manželství. Je to podporováno z fondů. Není to o tom, že by Evropská komise přímo řekla, ale jsou tam fondy na podporu těchto snažení určitých skupin. To je rozbití tradiční české rodiny, když se budeme bavit o naší zemi, a pak tam máme přesně tu imigraci…

Ale to přece ani není něco, co by bylo vyloženě v pravomoci Evropské unie…

Fondy, bavíme se o fondech, bavíme se o tom, že Evropská unie vytváří fondy, ze kterých neziskové organizace můžou čerpat…

Můžete jmenovat nějaký evropský fond, který v tuto chvíli sponzoruje manželství homosexuálů, nebo jeho zavedení?

Jasně, ne sponzoruje, bavíme se o tom, že tu jsou dotace, které různé neziskové organizace můžou vybírat, to prostě existuje, o tom se nemá cenu bavit. Teď vám konkrétně neřeknu. Kdybych to věděl, něco bych si připravil, ale netušil jsem, že na to dojde. To je jedna věc a druhá věc je imigrace, dejme tomu islám. Evropa je postavena na židovsko-křesťanské tradici, tak to prostě bylo, je, byť já v Boha nevěřím, ale tak to prostě je a jsem s tím smířen. Evropská unie z nějakého nezištného důvodu podporuje na našem území islám. Proč, se ptám? Je to naprosto zbytečné. Islám prostě zabíjí tu tradici…

Podporu islámu, promiňte, usuzujete z čeho? Jak konkrétně se to děje? Víte opět o nějakém dotačním programu?

Ne, teď se nebavíme o dotacích, ale bavíme se o různých zákonech a dehonestaci každého, kdo se jakýmkoli způsobem vysloví proti islámu. Vezměme si třeba to, že Evropská unie tlačí na Facebook, aby potlačoval jakékoli takzvaně nenávistné projevy, což v realitě Facebooku znamená, že se vyslovíte proti islámu a Facebook vás zablokuje. Na to tlačí Evropská komise.

Ale totéž by se asi dělo, kdyby se někdo podobným způsobem vymezoval proti křesťanství, židovství…

Není pravda, není pravda. Kupříkladu Facebook, už je to nějaký rok nazpátek, zablokoval, tuším v Jižní Americe, obrovskou křesťanskou stránku z důvodu toho, že se vymezovala proti svazkům homosexuálů. Z toho důvodu Facebook ukončil činnost této stránky.

Dobře, teď ale mluvíte o politice konkrétní a podotkněme neevropské společnosti, která si nějak může vykládat pravidla, ale která  jí ani nejsou diktována ze strany EU. Nějakým způsobem přistupuje k mazání nenávistných příspěvků a nějak si vykládá, co je nenávistný příspěvek.

Ne, ne, ne, v žádném případě. Tuto agendu má na starost dokonce paní Jourová za nás, kde tlačí na sociální sítě, aby byly odstraňovány jakékoliv projevy takzvané nenávisti. Tam je to rozvedeno, existuje na to elaborát, je to na stránkách EU, který se dá stáhnout, každý si to může přečíst. Tam je jasně vymezeno, že je potřeba, aby Facebook jakékoli nahlášení na Facebooku okamžitě likvidoval v rámci minut.

Určitě je to vyhodnocováno, určitě to není tak, že kdokoli z nás nahlásí jakýkoli příspěvek…

Ne, dělá to algoritmus na základě počtu nahlášení. Proto se organizují skupiny na Facebooku, které úmyslně nahlašují hromadně příspěvky.

Dobře, bavíme se o jedné konkrétní sociální síti, pojďme se vrátit zpátky k tématu evropských voleb. Pokud tedy úplně odmítáte, že by vaší ambicí bylo podnikat něco v rámci Evropského parlamentu, jde tedy o ty peníze, můžete alespoň říci, k čemu je využijete?

Jak jsem říkal, na pronárodní projekty. Zaměřujeme se na projekty humanitárního charakteru, budovatelského charakteru a potom projekty, které mají na něco upozornit. Každý si to může dohledat na našich stránkách. Jak já říkám neustále, nevolte nás pro to, co slibujeme, že uděláme, ale volte nás pro to, co jsme už udělali. Máme za sebou tři desítky projektů.