Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Tomáš Vandas (DSSSNF)

Před volbami do Evropského parlamentu přináší ČT24 rozhovory s lídry všech kandidátek, které se o mandáty ucházejí. Rozhovory probíhají v pořadí podle volebních čísel stran. S číslem 10 kandiduje Dělnická strana sociální spravedlnosti – Za národní suverenitu!, do voleb ji vede předseda strany Tomáš Vandas. Rozhovor s ním vedla Barbora Kroužková.

Video Studio ČT24
video

Rozhovory s lídry stran a hnutí kandidujících do EP: Tomáš Vandas (DSSSNF)

Že chcete pryč z Evropské unie, je známá věc, je to věc, kterou prosazujete dlouhodobě. Proč ale chcete do Evropského parlamentu? Jak v Evropském parlamentu chcete zařídit, aby Česko nebylo členem EU?

Má to všechno postupné kroky. Jelikož zatím jsme členem EU, logicky kandidujeme do Evropského parlamentu a doufáme, že podobným způsobem uspějí strany, které jsou národní, zdravé síly. Společně můžeme dosáhnout změny ve fungování EU. Jsme přesvědčeni, že to, co se dnes děje v Evropském parlamentu a vůbec ve fungování EU, je něco naprosto odlišného, než s čím jsme tam před 15 lety vstupovali.

Chcete změnu fungování EU, nebo chcete pryč z EU?

Já bych chtěl pryč z EU, protože si myslím, že v současné době, jak EU funguje, je nereformovatelná. Ten byrokratický moloch se reformovat nedá a nejsnazší cesta pro Česko je v současné době opuštění, ale samozřejmě formou referenda – tak, jak to proběhlo ve Velké Británii, i když vidíme, že tam konce zatím nejsou na základě výsledku hlasování.

A co chcete tedy dělat v Evropském parlamentu? Otázka je úplně stejná jako na začátku – jak z pozice europoslance chcete docílit toho, aby Česká republika nebyla členem EU?

Především chceme, když budeme mít mandát evropského poslance, spolupracovat s dalšími stranami, hnutími, které mají podobné názory na fungování EU, aby se EU změnila ve svazek svobodných, samostatných států spolupracujících v hospodářské oblasti. To byl prvopočátek. Kam se to ubíralo po podepsání maastrichtské smlouvy v roce 1993, je naprostý omyl, a vidíme, kam to dnes vede.

Pokud chcete pryč z EU, včera o tom mluvil premiér v Událostech, komentářích: Přijdou cla, všechno zdraží. Vystoupení bude podle premiéra smrtelné. Dostali jsme víc, než jsme vydali a dá se to podložit čísly. Ta čísla jsou v plusu – 742 miliard. Statistický úřad dokonce zveřejnil informace o tom, že v přebytku setrval zahraniční obchod. My jsme ekonomika, která je silně závislá na okolních zemích.

Propaganda samozřejmě jede. Já si velice dobře pamatuji na rok 2016 před referendem ve Velké Británii, kdy se hovořilo, že pokud Velká Británie opustí EU, okamžitě tam bude kolaps hospodářství, naprostý chaos, nic nebude fungovat. Nakonec se nic z toho neděje, i když Velká Británie formálně stále zůstává členem EU. Ale já bych se toho nebál. Byli jsme před Evropskou unií a budeme i po ní. Ale jedním dechem říkáme, že my se nechceme vytěsňovat z Evropy, my patříme do Evropy. Ale pokud chceme uchránit Evropu tak, jak ji známe z historie – protože Evropa byla vždy kolébkou pokroku, civilizace, tak musíme Evropu chránit. A uchráníme ji pouze, pokud zabráníme migraci, islamismu, terorismu a pokud se vrátíme ke schématu fungování národních suverénních států.

Pokud jde o migraci, ta od vrcholu od roku 2015 soustavně klesá. Jsou to čísla, která dávají jak evropské úřady, tak jsou potvrzena českými čísly, to znamená opřená o to, co zveřejňuje ministerstvo vnitra. Pokud budete v Evropském parlamentu, do které z frakcí, které tam jsou, budete chtít zamířit? Je tam třeba Evropa svobody a přímé demokracie nebo Evropa národů a svobody. Případně chystáte založení úplně nové frakce?

O tom se nedá říci dopředu, když neznáme výsledky voleb. Počkejme, jak dopadnou volby, třeba vzniknou i nové frakce, to je těžko předjímat. Dovedli bychom si představit být součástí frakce, která bude jednat a konat v podobném duchu, jako říkáme my. To znamená, Evropo, vrať se ke svým kořenům, k tomu, jak jsi fungovala kdysi. Jde nám o to, aby fungoval pohyb zboží, osob, aby to bylo prostředí, které bude vyhovovat České republice, ale nechceme přicházet o pravomoce, aby nám Brusel diktoval, co smíme nebo nesmíme – velikosti žárovek, výběhů pro slepice, kolik splachujeme vody a podobně. To jsou naprosté nesmysly, které nemají s reálným životem nic společného.

Vrátím se k tomu, že bychom byli samostatný stát, nebyli bychom členy EU. Museli bychom řešit své obchodní vazby. To znamená, mohlo by zdražit zboží, museli bychom čelit celním požadavkům, museli bychom mít pasy, museli bychom zavést kontroly na hranicích. Jste ochoten lidem říct, že by to třeba ztížilo studentům cestu do zahraničí nebo cestování?

Všechno máte spojené s něčím. Také to záleží na tom, jaké budete mít vztahy s jednotlivými státy, pokud budete vně EU, a co si vyjednáte. Bohužel, naši vyjednavači před vstupem do EU nevyjednali prakticky nic, šli jsme tam dopředu v pozici podřízeného sluhy. A nechci, aby byla naše republika regionem, o kterém se bude rozhodovat někde v Bruselu, kde nám budou diktovat, co smíme a nesmíme. Já bych si chtěl rozhodovat na svém, po svém a za své. To znamená, abychom byli opravdu suverénní zemí.

Pokud jde o EU, existuje Evropská rada a tam sedí zástupci české vlády, sedí tam čeští ministři a podílejí se na všech rozhodnutích. Ještě k referendu, vy jste řekl, že byste byl pro referendum o vystoupení České republiky z EU. Jak by měla znít otázka?

Jednoduše: Jste pro setrvání České republiky v Evropské unii? Ano či ne. Myslím, že je ta otázka naprosto jasná.

A následný proces vzhledem k tomu, že sledujeme proces brexitu ve Velké Británii, zatím se ve Velké Británii nedohodli a často si i Britové stěžují na to, že neměli dobré informace, když se rozhodovali?

Samozřejmě si myslím, že brexit v roce 2016 byl naprostým šokem jak pro anglické politiky, tak pro politiky EU. Dnes na každé straně stolu sedí politici, kteří si to nikdy nepřáli. Takže byť premiérka Mayová říká, že respektuje výsledky referenda, pořád vidíme tanečky, neustále dokola. Vyvolává to dojem, že Britové nevědí, co chtějí. Pokud by chtěli skutečně vystoupit, tak vystoupí ze dne na den. Na co čekat? Lidé rozhodli a Británie by měla opustit EU, jak si přáli občané.

Jste pro prodloužení sankcí vůči Rusku?

Určitě ne, já si myslím, že je to naprostý nesmysl.

Co by mělo obsahovat strategické partnerství EU a Číny? Lidská práva?

Nechci moralizovat a někomu říkat, jak se má chovat. Pro nás je především výhodné, abychom měli Čínu jako partnera, který může být významným investorem, a kam můžeme vyvážet zboží. Myslím, že to je pro nás prioritou. V minulosti jsme hráli pozici, že jsme mentorovali a každého poučovali, jak se má chovat. Nakonec jsme na to doplatili, protože Čína s námi obchodovat nechtěla a západní státy jako Francie, Německo, USA tam vesele obchodovaly místo nás. Takže bychom se měli vrátit k tomu, abychom skutečně udržovali rovnovážné vztahy se všemi velmocemi.

Ještě citace z vašeho programu: ‚Upřednostňujeme v prvé řadě možnost práce pro občany ČR. Není možné zaměstnávat nekvalifikované zahraniční pracovníky, když mnoho našich občanů nemá dlouhodobě práci. Práce musí být práce a nikoli přepychem.‘ Ale nezaměstnanost u nás je rekordně nízká, firmy žádají o to, aby vláda povolila například přísun zahraničních dělníků z Ukrajiny.

Já jsem rád, že je nezaměstnanost rekordně nízká, ale současně se bojím toho, abychom si sem zvali další a další pracovníky. Ekonomická recese přijde, ekonomické cykly jsou jasné a pravidelné. Až přijde krize, co se bude dít? Nezaměstnaní cizinci se nám budou potulovat po ulicích a bezpečnostní situace je v některých regionech velice kritická, zmíním například západočeskou Plzeň, kde mají velice negativní zkušenosti právě se zahraničními zaměstnanci.