Česko vyhrálo u Soudního dvora EU spor s Komisí kvůli údajným odpadům

Soudní dvůr Evropské unie zamítl žalobu Bruselu na Česko kvůli tomu, že nepřevzalo zpět od Polska 20 tisíc tun směsi, kterou Poláci považovali za nebezpečný odpad. Česko ale argumentovalo tím, že se nejedná o odpad, ale o palivovou směs. Evropská komise se postavila na stranu Polska a žalobu na Českou republiku podala v červenci 2016.

Ostravské laguny
Zdroj: ČT24 Autor: Drahoslav Ramík

„Komise neprokázala, že je tato směs odpadem, a že se tedy v případě jejího převzetí jednalo o přepravu odpadů, kdy lze v určitých případech požadovat zpětné převzetí,“ uvedl Soudní dvůr EU v odůvodnění.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) zamítnutí žaloby uvítal. „Hlavním důvodem pro zamítnutí žaloby Komise byl fakt, že se komisi nepodařilo prokázat, že látka Geobal, převezená na přelomu let 2010 a 2011 do Polska, byla odpadem. Tím pádem nebyla na straně České republiky nijak porušena evropská legislativa v oblasti přepravy odpadů,“ komentoval verdikt Brabec.

Polsko zásilku, určenou původně pro polskou energetiku, odmítlo přijmout a s odvoláním na nařízení o přepravě odpadů ji označilo jako nebezpečný odpad, který má být vrácen na místo původu.

Podle České republiky se však jednalo o palivovou směs, vyrobenou za použití kalů ze sanace ostravských lagun. Praha upozorňuje, že ona palivová směs je registrována u Evropské agentury pro chemické látky v souladu s evropským nařízením REACH o regulaci chemických látek.

Evropská komise na záležitost poprvé upozornila v listopadu 2014. O rok později odmítla argumenty české strany, že zásilky jedné české firmy do Polska by měly být klasifikovány jako produkt, a vyzvala proto Česko k jejich odvozu zpět na jeho území.

České orgány to ale odmítaly, Komise proto v roce 2016 postoupila záležitost Soudnímu dvoru EU. Spor mezi Českem a Polskem o klasifikaci toho, co vlastně do Polska od jižního souseda doputovalo, pak trval tři roky.