Strojvedoucí se budou moci „vybodovat“, plánuje Drážní úřad. Zatím o licenci přijít nemohou

Železniční obdoba silničního bodového systému by podle ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře mohla vést i ke ztrátě licence často chybujících strojvedoucích. Ministr dopravy Dan Ťok, který s návrhem přišel, přitom původně hovořil spíše o pozitivní motivaci v podobě příplatků pro spolehlivé strojvedoucí. Kolář však upozornil, že dnes nelze lincenci odebrat dříve, než strojvedoucí spáchá ve službě trestný čin a je za něj odsouzen.

Po sérii mimořádných událostí na železnici jednaly špičky české železnice i vedení Českých drah o tom, jak provoz lépe zabezpečit. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) již předem hovořil o tom, že by chtěl na železnici zavést obdobu trestných bodů, které dostávají řidiči.

Podobně jako řidiči, kteří se po spáchání několika přestupků „vybodují“ až ke ztrátě řidičského průkazu, by mohli strojvedoucí přijít o licenci, kdyby často chybovali. Podle ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře připadá v úvahu buď její úplné odebrání, nebo pozastavení platnosti po určitém počtu zaviněných mimořádných událostí.

„Musíme obodovat jednotlivé mimořádnosti a zamyslet se nad pozastavením nebo odebráním licence, případně možností mimořádných přezkoušení,“ poznamenal Kolář. Návrh bodového systému by podle něj mohl být hotov během několika týdnů.

Licenci dostávají strojvedoucí od Drážního úřadu po úspěšném složení zkoušek. Oproti minulosti je systém přísnější, na složení jsou jen tři pokusy, dříve nebyl počet pokusů omezen. Zato ale úřad nemůže licenci odejmout, pokud k tomu nejsou zdravotní důvody nebo není strojvedoucí odsouzen za trestný čin související s výkonem služby.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Od minulého týdne provedly České dráhy 300 namátkových kontrol strojvedoucích

Ředitel drah: Musíme být schopni sankcionovat opakované porušení pravidel

Dopravní experti ovšem o významu bodového systému pochybují. Podle Zdeňka Michala z Fakulty dopravní ČVUT by bylo potřeba hlavně zabezpečit vozidla, takže by strojvedoucí nemohl omylem projet návěst Stůj.

Podle generálního ředitele Českých drah Miroslava Kupce je naopak bodový systém použitelný. „Naprostá většina lidí, kteří tu práci denně vykonávají, jsou zodpovědní, solidní, dělají ji dobře. Ale bohužel budeme muset zpřísnit kontroly, nastavit systém tak, abychom dokázali sankcionovat strojvedoucí v případě, že dochází opakovaně k porušení pravidel,“ míní.

Zdůraznil zároveň, že dráhy od minulého týdne provedly 300 kontrol strojvedoucích. Začaly ještě před dvojicí nehod, které poznamenaly počátek tohoto týdne, podle Kupce ale žádná systémová pochybení nezjistily a zaměstnanci předpisy dodržují. Chtěl by ale podpořit praktickou výuku. „V minulosti strojvůdci museli absolvovat třicet týdnů praktické výuky. To se poté snížilo, nyní se ovšem chceme k tomuto číslu znovu přiblížit,“ uvedl Kupec.

Šéf drah je přitom skeptický k případnému zavedení kamerového dohledu v lokomotivách. Míní, že by to na strojvedoucí spíše vytvořilo tlak, který by mohl vést k nervozitě a dalším chybám.

Nedodržování odpočinku? Problémem je podstav, říká ředitel Drážního úřadu

Po železničních mimořádných událostech z posledních týdnů se opět začalo hovořit také o podezření, že někteří strojvedoucí v době volna místo odpočinku jezdí u jiného dopravce.

„Problém je podstav strojvedoucích na síti české železnice. To znamená, že řešíme problém, že strojvedoucí přecházejí od jednoho dopravce k druhému bez toho, aby si odpočinek hlídali,“ uvedl Jiří Kolář.

Ministr Ťok se zmínil o monitoringu odpočinku, který by takovou praxi zarazil. Monitoring je součástí novely drážního zákona, která je nyní ve sněmovně. Hlavní zodpovědnost klade na dopravce, který by musel před každou jízdou zadat údaje strojvůdce a zkontrolovat, zda strojvedoucí odpočinek dodržel.

V případě, že by strojvedoucí usedl do lokomotivy dříve, než podle zákona smí – drážní zákon povoluje maximálně třináctihodinovou službu, po které musí následovat jedenáctihodinový odpočinek – hrozila by mu podle návrhu stotisícová pokuta. Dopravce by potom čelil postihu desetkrát vyššímu.

Mluvčí dopravce RegioJet Aleš Ondrůj však o plánech ministerstva dopravy a Drážního úřadu zapochyboval. Odmítl, že by strojvedoucí Českých drah skutečně ve volnu jezdili pro další dopravce. „To je naprosto marginální problém. Strojvedoucí mají u ČD tolik povinných přesčasů, že nemají čas na to, jezdit pro nějakého jiného dopravce,“ uvedl. 

Ačkoli návrhy na zpřísnění dohledu nad strojvedoucími přicházejí po sérii mimořádných událostí včetně několika nehod, které se v posledních týdnech na železnici v Česku staly, podle expertů je takový počet mimořádností v krátké době spíše náhoda.

Miroslav Kupec připustil, že jsou za incidenty převážně individuální selhání strojvedoucích, chyby podle něj dělají mladší i starší strojvůdci, a to na různých tratích a v odlišných vozech. „Neexistuje žádný společný jmenovatel těch nehod, jde o různé chyby,“ řekl.