Kontroloři kritizují České dráhy za staré vlaky. Navzdory dotacím slouží třetina vozů přes 30 let

Říkat, že mají České dráhy staré vlaky, zní jako evergreen. Ale potvrzuje to i Nejvyšší kontrolní úřad. Při kontrole ve společnosti zjistili úředníci, že je 35 procent vozidel starších než 30 let, což je podle NKÚ hraniční věk. V poslední době sice starých vozidel ubývá, ale podle kontrolorů jsou přesto investice na modernizaci vozidel neefektivní. Vinu prý nese i ministerstvo, které nestanovilo konkrétní opatření.

Video Události
video

Události: Třetina vlaků ČD je starších 30 let

Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrole Českých drah zaměřil na stáří vozového parku, hraniční stáří stanovil na 30 let. Jde podle něj o „vozidla na nebo za hranicí morální a technické životnosti“. Zjistil, že mezi lety 2012 a 2017 klesl podíl tak starých vozidel z 42 na 35 procent.

K obnově použily České dráhy převážně vlastní zdroje, ale více než desetinu peněz, které do obnovy vozidel v posledních letech vložily, představovaly peníze ze státních nebo evropských dotačních programů. Již to samo je ale podle pracovníků NKÚ, kteří kromě drah kontrolovali i ministerstvo dopravy, problém.

Podíl vozidel starších třiceti let
Zdroj: NKÚ

Třeba v případě evropského programu Doprava v letech 2009 až 2013 předpokládalo ministerstvo dopravy, že železniční dopravci využijí čtyři miliardy korun, ale nakonec to bylo jen 400 milionů. Jen pomalu začíná čerpání i z nového programu Doprava 2014 až 2020. „První výzvu k předkládání žádostí o tyto dotace vyhlásil resort v červnu roku 2017, tedy až v druhé polovině aktuálního programového období,“ upozornil mluvčí NKÚ Václav Kešner.

To však ministerstvo dopravy odmítlo. Podle něj je alokace 7,7 miliardy korun na obnovu železničních kolejových vozidel z operačního programu Doprava 2014–2020 už předběžně vyčerpána.

Samotné dráhy potom NKÚ kritizoval, že výběr dodavatelů nových vozidel „neproběhl v dostatečně konkurenčním prostředí“, protože ve čtyřech zadávacích řízeních vybíraly dodavatele vždy jen z jediné nabídky.

Starých vozidel je moc, neodpovídají požadavkům objednatelů, varoval NKÚ

Bez ohledu na to, zda se na situaci více podepsal postup ministerstva dopravy nebo dopravce samotného, konstatovali kontroloři, že je podíl přestárlých vozidel v parku ČD stále tak vysoký, že „neodpovídá stávajícím a očekávaným budoucím požadavkům objednatelů dopravních služeb veřejnosti na zajištění kvalitní a moderní osobní železniční dopravy v regionální i dálkové dopravě“.

České dráhy na závěry kontroly reagovaly upozorněním, že do roku 2008 se vozový park téměř neobnovoval. „Od sametové revoluce se dlouhá léta vůbec nenakupovaly vlaky, neprobíhala kontinuální obnova vozového parku,“ podotkl mluvčí drah Radek Joklík. Velké investice se soustředily do posledních deseti let, společnost za tu dobu investovala přibližně 45 miliard korun, z toho jen zlomek představovala veřejná podpora. Dráhy samy ale připustily, že by potřebovaly ještě dalších 40 miliard.

Jejich generální ředitel Miroslav Kupec vydal po zveřejnění závěrů kontroly tweet s fotografiemi nových vlaků ČD. Současně připustil, že u drah jezdí i stará vozidla „byť jsou spolehlivá a splňují normy“.

V posledních letech vylepšovaly dráhy svůj park jednak nákupy zcela nových vozidel, která – s výjimkou dálkových netrakčních jednotek Railjet a elektrických jednotek Inter Panter – slouží hlavně regionální dopravě. Zlepšení v dálkové dopravě měly přinést modernizace více než stovky starších vozů z přelomu 80. a 90. let a také nákupy vozů z Rakouska, které prošly modernizacemi v minulém desetiletí.

S vozidly staršími než kontrolory zmíněných 30 let se cestující setkají například, když nastoupí do rychlíku z Prahy do Děčína, z Brna do Šumperka nebo do Plzně, do regionálního vlaku z Plzně do Klatov nebo třeba z Ostravy do Frýdku-Místku. Na hranici tohoto stáří jsou i vozy z přelomu 80. a 90. let, které ve velkém jezdí na hlavních tratích v Pardubickém či Jihomoravském kraji.

Většina dotací šla ČD. Změní se to, slibuje ministerstvo

České dráhy nejsou v Česku jediným dopravcem, který provozuje osobní vlaky, mají ale výsadní postavení mezi společnostmi, u nichž si vlaky objednávají stát a kraje. Expresní a rychlíkové linky, které poptává ministerstvo dopravy, zajišťují dráhy téměř všechny s jedinou výjimkou. Kraje si osobní vlaky objednávají u více dopravců, podle NKÚ ale jen jeden z nich dostal od ministerstva dopravy příspěvek na modernizaci vozidel.

„Tento příjemce porušil podmínky poskytnutí dotace, a dopustil se tak porušení rozpočtové kázně, neboť neoprávněně použil peněžní prostředky v celkové výši 2,09 milionu korun,“ upozornili kontroloři v závěrečné zprávě.

Setkání starého a modernizovaného vozu
Zdroj: ČTK
Autor: Václav Pancer

Podle ministerstva z nového operačního programu již půjdou peníze většímu množství dopravců. „Bylo dokončeno hodnocení projektů a v této souvislosti je třeba zdůraznit, že u více než 50 procent prostředků alokace nejsou příjemcem České dráhy,“ uvedla mluvčí ministerstva Lenka Rezková.