Senátní duel v Litoměřicích: Zlepšit financování škol či ulevit zdravotníkům

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola, a mají tak reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře. Ve volebním obvodu číslo 29 Litoměřice se utkají Ladislav Chlupáč (ODS) a Ondřej Štěrba (ANO). Chlupáč v prvním kole dosáhl 24,5 procenta hlasů, Štěrba získal 19,53 procenta hlasů.

Video Senátní duel ČT24
video

Senátní duel: Litoměřice

Představte prosím dvě věci z vašeho programu, se kterými kandidujete a které chcete v Senátu prosadit.

Ladislav Chlupáč: Je vždycky těžké jmenovat pouze dvě věci, nicméně bych určitě preferoval daleko lepší financování a vytváření lepších podmínek v oblasti školství, vědy a výzkumu a zároveň i podporu spolků v jednotlivých obcích. Proto moje heslo bylo „Obce plné života“. Mohl bych samozřejmě jmenovat ještě dopravní infrastrukturu a dokončení důležitých dopravních akcí.

Ve školství se určité kroky dělají vzhledem k nízkým mzdám kantorů, nicméně není to jenom o mzdách, je to i o podmínkách, o vybavení škol a je to o zátěži, kterou nesou obce, které jsou zřizovateli škol. Více financí na provozování škol by měly dostávat konkrétně města a obce, které je provozují.

Senátor má v tomto ohledu vliv na jednání, která se týkají jednak tvorby zákonů, ale třeba i toho, jak se tvoří státní rozpočet a jednotlivé položky (Senát státní rozpočet neschvaluje –  pozn. red.). V tom musíte jednat napříč parlamentem. Senátor musí jednat nejen s lidmi v ulicích, ale i se zástupci měst a obcí a musí samozřejmě jednat i s kolegy ve sněmovně. Je nutné, aby se senátor angažoval, nemůže pouze sedět ve své kanceláři nebo Senátu.

Ondřej Štěrba: Jsem už pětadvacet let lékař, je to moje profese a i díky ní jsem se chtěl odrazit dál do vyšší pozice, která by mi umožnila pokusit se dál zlepšovat poměry ve zdravotnictví a v návaznosti v oblasti sociálních věcí.

Pokud bych konkretizoval, tak co se týká zdravotnictví, v našem regionu jsou tři velká dominantní zdravotnická zařízení – nemocnice v Roudnici nad Labem, Litoměřicích a ve Slaném. Všechny mají velmi dobrou úroveň lékařské péče, jde ale o to v rámci legislativní iniciativy a dozoru omezit byrokracii a nemedicínskou zátěž lékařů a sester. Znám to, dřív jsem byl nemocniční lékař.

Bude se to týkat třeba parametrického vylepšení elektronické preskripce. I z tohoto důvodu zdravotníci ubývají a odcházejí pryč. Motivace, aby zůstali v regionu, potažmo v republice, by měla být nejen ta, že dostanou víc peněz, které si jistě zaslouží, ale aby také měli lepší podmínky, aby veškerá jejich činnost a úsilí byly zaměřené na pacienta.

Druhá věc je také zřízení akutní stomatologické pohotovosti v regionu, která chybí.

Jaké jsou náklady na vaši kampaň, z čeho jste ji platili a kdo je vaším největším sponzorem?

Ondřej Štěrba: Bylo to zhruba 849 tisíc korun. Tři sta tisíc jsem dostal od centrály hnutí ANO, tři sta tisíc šlo z krajského rozpočtu hnutí ANO, 99 900 korun jsem dal ze svých soukromých prostředků a zbytek je tuším 150 tisíc korun. To jsem dostal od sponzora z Roudnicka.

Ladislav Chlupáč: Celkové náklady jsou odhadnuty na zhruba 750 tisíc korun, z čehož jedna třetina šla z mých vlastních prostředků, jedna třetina šla z prostředků Občanské demokratické strany a jedna třetina šla od drobných přispěvovatelů a našich vlastních členů.

Pokud se do Senátu dostanete, ve kterém výboru byste chtěli zasednout?

Ladislav Chlupáč: Mně osobně by se nejvíce líbil výbor územní rozvoj, veřejná správa a životní prostředí, protože to je výbor, kde bych mohl promítnout i to, že kandiduji s podporou Starostů a nezávislých, a řešit problémy nejen ve městě, ale i v obcích.

Ondřej Štěrba: Vzhledem k mé profesi se logicky nabízí zdravotní výbor Senátu. Abych mohl svůj program a proklamovanou aktivitu uvést v soulad s tím, co slibuji.

U jakého konkrétního zákona, kterým se sněmovna zabývá, už víte, že byste ho chtěli zamítnout nebo vrátit sněmovně s pozměňovacími návrhy?

Ondřej Štěrba: V podstatě je to zákon, který nesouvisí se zdravotnictvím nebo sociálními věcmi, ale vodní zákon, který teď bude projednáván. Osobně mě mrzí, že v rámci tohoto zákona – protože zdravá a čistá voda i recyklace je nutná pro nás pro všechny a de facto souvisí s primárním zdravím – nebyl vzat v potaz návrh pana poslance Jana Schillera (ANO).

Ten chtěl konkrétně zamezit tomu, aby byly průmyslové odpadní vody z malých podniků sváženy do normálních komunálních čističek vod. Aby byly recyklovány, odstraňovány jiným způsobem, aby se tato průmyslová voda nemísila s procesem v čističkách odpadních vod. Jsou tam třeba těžké kovy, na které komunální čističky nejsou zařízeny tak, aby je mohly odstraňovat, a vodu tak kvalitně čistit.

Ladislav Chlupáč: Já jsem měl i jedno z takových hesel, aby zákony byly pro lidi, a ne proti lidem, aby jim život zpříjemňovaly, a ne otravovaly. Když se podíváte do minulosti, některé zákony byly rychlokvašky, nedotažené. Vezměte si třeba, když byli nuceni malí drobní živnostníci, kteří provozovali restauraci, zřídit nekuřáckou část restaurace, ale hned vzápětí přišel plošný zákaz. Investovali naprosto zbytečně a neúčelně.

Zákon byl špatně připraven, unáhleně předložen a byly vyhozeny peníze za něco, co potom v rámci plošného zákazu nemůže fungovat. Jsou i další příklady. Byly zřízeny vinařské cyklostezky, a my zakazujeme cyklistům i minimální promile. To by potom mohli ve vinných sklípcích pít vodu. Podobných příkladů by bylo víc.

Je potřeba nějak měnit Ústavu České republiky?

Ladislav Chlupáč: Osobně bych na ni nešahal, protože jsou tady určité tendence, které rozhodně nejsou v pořádku. Ústava je zárukou demokracie u nás. Maximálně drobné úpravy. Jeden z příkladů je třeba funkční období starostů – čtyři roky. Oproti jiným zemím je to velice krátké období. Pokud je starosta jedno období, ne jako já třeba čtyři, tak těžko může v obci něco většího udělat. Druhá věc, která by určitě stála za zamyšlení, je ochrana vlastního majetku a hlavně obrana proti zloději nebo agresorovi, který vstupuje na soukromý pozemek nebo do bytu či domu. Mám na mysli přiměřenou ochranu. Pokud jde o změnu vzhledem k postavení Senátu, v tuto chvíli ne.

Ondřej Štěrba: Vzhledem k postavení Senátu si to nemyslím. Co se týká obecných principů, tak co mě napadá a na co jsem se zaměřoval, byť je to úplně v kontradikci se zdravotnictvím, tak je garance ústavního práva na nošení zbraně. Myslím, že nad tím lze uvažovat a vůbec ne v kontextu evropské legislativy. Podle mě nastal čas aspoň na nějaké parametrické změny.

Potřebujeme zákon o obecném referendu?

Ondřej Štěrba: Ne.

Ladislav Chlupáč: V tuto chvíli určitě ne.