OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co znamená „vyjmout dotaci“ a bude muset Česko za Čapí hnízdo platit?

Ministerstvo financí doporučilo na základě zprávy evropského úřadu OLAF vyjmout dotaci na projekt farmy Čapí hnízdo spojovaný s premiérem Andrejem Babišem z evropských fondů. Podle úřadu by však Česko vzhledem k tzv. přezávazkování nemělo o přidělené evropské peníze přijít. Jak rozhodnutí a argumentaci úřadů chápat? Zpravodajský portál ČT24.cz přináší pět otázek a odpovědí.

1. Co znamená vynětí/vyjmutí?

Vyjmutí znamená rozhodnutí, že projekt Čapí hnízdo nakonec nebude vůbec dotován z evropských peněz. Velmi zjednodušeně řečeno: z evropské dotace se účetně stane národní dotace placená výhradně z českých veřejných peněz. Čili evropské instituce věc předávají plně do kompetence tuzemských úřadů. Podle vyjádření Evropské komise je to standardní praxe v případech, kdy jsou projekty předmětem vyšetřování a zároveň Komise s členskými státy EU uzavírá rozpočtové období – v tomto případě 2007-2013.

2. Přijde Česko o nějaké evropské peníze?

Nikoliv, pokud přistoupí na návrh Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) i Evropské komise a dotaci (v přepočtu 42,5 milionu korun) na farmu vyjme. V dotačním programu ROP Střední Čechy – do něhož byla farma Čapí hnízdo zařazena – byl totiž stejně převis projektů (tzv. přezávazkováno), do nichž Česko na dotacích investovalo víc, než EU požadovala. „Vyjmuté“ evropské peníze tak účetně pokryjí bezproblémové projekty. Unie tedy do středních Čech pošle celou domluvenou částku. Naopak v případě, že by Česko částku na farmu nevyjmulo, vystavuje se podle ministerstva financí riziku, že EU peníze pro Česko sníží.

3) Kdo má konečné slovo?

Rozhodne Výbor Regionální rady dotačního úřadu ROP Střední Čechy – úřadu, který dotaci Čapímu hnízdu před deseti lety přiklepl. Nejprve bude rozhodovat o tom, zda dá na doporučení ministerstva financí, Komise i OLAFu a dotaci na farmu z evropských fondů vyjme. Pakliže ano, přestává mít na věc vliv ministerstvo financí, protože to řeší pouze projekty spolufinancované z peněz EU. Výbor Regionální rady by měl jednat 16. ledna.

4) Jaké budou další kroky?

Klíčový je opět postup Výboru Regionální rady, který je složen z krajských zastupitelů. Měl by rozhodnout, zda byla dotace tzv. nezpůsobilá či způsobilá – jinými slovy získána neprávem či nikoliv. Pakliže uzná, že ano, má dvě možnosti: buď se středočeský úřad jako poskytovatel dotace připojí k trestnímu řízení jako poškozený (což dotační úřad v pátek udělal), nebo bude ve správním řízení rozhodovat o odnětí dotace. Důsledek je obdobný – vymáhání peněz.

OLAF prohlášení k Čapímu hnízdu
Zdroj: ČT24

5) Po kom budou případně peníze vymáhány?

Ředitel ROP Střední Čechy Kamil Munia uvedl, že vymáhat se peníze budou pravděpodobně po firmě, která dotaci získala. Čili po společnosti Farma Čapí hnízdo a. s., respektive po nástupnické firmě, jíž je dle rejstříku IMOBA a. s. Podle právníků může být škoda vymáhána také od lidí, kteří ve firmách figurovali. Nicméně Munia v pátek řekl, že si dotační úřad nechá zpracovat právní analýzu, kdo přebírá povinnosti a práva původního příjemce. 

V obdobných českých případech se však ukazuje, že vymáhání dotace po zaniklé firmě, která dotaci čerpala, je velmi obtížné.