Plavit se a neublížit. Policie zdůrazňuje pravidla pro plavbu, chystá velké letní kontroly

Pro toho, kdo se rozhodne strávit dovolenou na lodi, platí pravidla plavby, stejně jako platí pravidla provozu pro toho, kdo jede na dovolenou autem. A při jejich porušení hrozí i kapitánům pokuty. Policie upozornila, že se letos v létě na vodní plochy a toky zaměří. Do kontrol se zapojí také Státní plavební správa. Ta bývala v minulosti jedinou institucí, která mohla za přestupky na vodě vybírat pokuty. Nyní však mohou přestupky pokutovat jak její pracovníci, tak policisté.

Video Události
video

Události ČT: Na řekách a přehradách se zvýší kontroly alkoholu

Loňská plavební sezona přinesla dvě závažné nehody – na Slapské přehradě se potopila převozní loď a na Orlíku zemřela po srážce pramice se skútrem mladá žena. Stalo se i osmnáct dalších, méně závažných incidentů. Policie a plavební správa by chtěly zajistit, aby bylo na vodě bezpečněji – nebo přinejmenším nebylo hůře vzhledem k tomu, že rychle roste počet plavidel. Plánují proto na léto rozsáhlé kontroly.

Podle ředitele pořádkové policie Martina Hrinka budou plavidla kontrolovat především smíšené hlídky složené z členů policie i plavební správy. „Jedná se o celorepublikovou akci,“ podotkl. Hlídky se zaměří například na doklady, dodržování předpisů nebo na to, zda nejsou vůdci plavidel pod vlivem alkoholu. Hlavně kvůli tomu budou u kontrol pracovníci SPS jakožto správního orgánu. Policisté mohou pokutovat většinu přestupků, plavbu pod vlivem alkoholu ale ne.

„U alkoholu platí stejné pravidlo jako u silničního provozu. U koho zjistíme alkohol do jedné promile, dopouští se přestupku. (…) Nad jednu promili posuzuje státní zastupitelství, zda se vůdce malého plavidla nedopustil trestného činu.“

Martin Hrinko

ředitel pořádkové policie

Plavidla a pravidla

Již loni odhalily kontroly na vodních plochách řadu přestupků. Ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová řekla, že pracovníci SPS během roku kontrolovali 1302 plavidel, u kterých odhalili 328 přestupků. Policie potom prověřila 435 lodí, problémy pak měly asi tři desítky kapitánů. Podle Kláry Němcové vůdci plavidel chybovali – vedle formálních nedostatků, kdy neměli v pořádku doklady své nebo od lodi – hlavně v tom, že nerespektovali signalizaci.

Signální znaky jsou na vodních cestách obdobou dopravních značek u silnic. Například stanoví, kudy lodě mají nebo nesmějí plout, omezují rychlost plavby, resp. zakazují vytvářet vlnobití nebo zapovídají předjíždění. Dělí se na znaky zákazové, příkazové, omezující, doporučující a informativní. Podobu a význam všech signálních znaků stanoví vyhláška ministra dopravy, která stanoví pravidla plavebního provozu.

Signální znak Zákaz proplutí
Zdroj: ČTK
Autor: Martin Štěrba

Ačkoli nejrozsáhlejší je signalizace ve městech, kde jsou mosty, jezy, plavební kanály nebo četná přístaviště, i na přehradách se s nimi vůdci plavidel setkají. Jak již dříve poukázal vedoucí poříční policie na Slapech Václav Robek, někteří se chovají, jako by pravidla neznali a značky neviděli. „Skútraři i velké lodi nám zajíždějí v plné rychlosti do zátok, kde ničí lodě tím, že udělají velké vlny,“ poukázal.

Ploch pro koupání přibylo

Na přehradách se také letos v dosud nebývalém rozsahu objevují znaky, které označují oblast vyhrazenou pro koupání. V minulosti byly jen na Slapské a Orlické přehradě. Letos se však rozšířily i na Moravu – dvě z celkových 25 jsou na Vranově a pět na Brněnské přehradě. „Určitě se to osvědčilo. Uvítali to koupající i plavci, jelikož došlo k oddělení plavebního provozu a ostatních rekreačních činností,“ uvedla Klára Němcová.

Oblasti vyhrazené plavcům vyznačují signální znaky Zákaz proplutí (nebo též Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem a Zákaz plavby plováků s plachtou), které jsou doplněné kuželovými bójemi. Pro vůdce plavidel platí tatáž pravidla, jako kdyby oblasti vyhrazené ke koupání byly na břehu. Musí je tedy obeplout a navíc nesmějí v padesátimetrové vzdálenosti plout rychleji než 10 km/h, resp. musí plout ve výtlaku. 

Video Studio ČT24
video

Tisková konference policie a SPS ke kontrolám na vodních plochách a tocích

Letní poříční kontroly se nebudou týkat pouze vůdců plavidel. Policisté se chystají i na rybáře, půjčovny plavidel nebo přístaviště. Kontroly se zaměří i na plavce a také vodáky, u nichž se budou policisté zajímat zejména o to, zda nejsou opilí.