Praktická zkouška, test znalostí i zdravotní způsobilost. Ke zbrojnímu průkazu vede mnoho kroků

Aby člověk mohl v současnosti držet zbraň, musí splnit několik podmínek. Kromě toho, že musí být bezúhonný, musí projít i lékařskou kontrolou a odbornou zkouškou, která zahrnuje teorii i praxi. Zatímco na evropské úrovni se pak projednává omezení pro držení zbraní, v českém parlamentu se bude rozhodovat o tom, zdali ústavní novelou umožnit majitelům zbraní zasáhnout k zajištění bezpečnosti v České republice.

Vydávání zbrojních průkazů přísluší policii. Kdo tedy má zájem získat oprávnění, musí přijít na policejní stanici a vyplnit žádost. Uvede přitom osobní údaje a vybere skupinu zbrojního průkazu, o kterou žádá.

Skupina A zahrnuje sběratelské účely, skupina B sportovní účely a skupina C lovecké účely. Skupina D je určena pro ty, kdo potřebují zbraň k výkonu zaměstnání nebo povolání, u skupiny E je to k ochraně života, zdraví nebo majetku a u skupiny F k provádění pyrotechnického průzkumu.

Teorie nezbytná

Žadatel se pak musí přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti. Před ní je možné absolvovat přípravný kurz, který nabízejí jednotlivé střelnice. Cena se pohybuje kolem 2500 korun. Zásadní je správně se naučit manipulovat se zbraní, což zahrnuje i bezpečné míření nebo vyřešení závady. Při střelbě je nutné mít čtyři z pěti zásahů.

U zkoušky jsou kromě komisaře i dva policisté a vše si natáčejí. Záznam archivují pro případné stížnosti nebo prokázání, že žadatel skutečně udělal chybu.

Video Události
video

Jaká je cesta k získání zbrojního průkazu

Na písemné testy je možné se připravovat na internetu, ke zkouškám otázky přinášejí policisté a žadatelé si jednotlivé testy losují. Zkoušky vyžadují například znalost zákona o zbraních, právní definice nutné obrany a krajní nouze, nauky o zbraních a střelivu či zdravotnického minima.

Psychologické vyšetření se běžně nedělá

Vedle dokladu o odborné způsobilosti pak člověk k žádosti o zbrojní průkaz musí dodat také posudek o zdravotní způsobilosti. Návštěva lékaře zahrnuje vyšetření aktuálního zdravotního stavu a doplnění anamnézy, jestli člověk není v péči odborného lékaře nebo jestli užívá ještě nějaké léky. Pokud není důvod k psychologickému vyšetření, běžně se nedělá.

Lékařské potvrzení od praktického doktora nesmí být starší než čtvrt roku. U odborné zkoušky je limit na platnost dokladu delší – jeden rok.

Policie pak vydá zbrojní průkaz tomu, kdo splní všechny podmínky. Vedle zdravotní a odborné způsobilosti a způsobilosti k právním úkonům je důležité také místo pobytu žadatele, které musí být na území České republiky. Dále dosažení předepsaného věku, který se mezi skupinami zbrojních průkazů liší.

O průkaz skupiny A, D a E může zažádat osoba starší 21 let, u skupin B a C to může být už osoba starší 18 let. Existují ale ještě výjimky, například kvůli výuce nebo členství v občanském sdružení zabývajícím se sportovní činností.

Bezúhonnost a spolehlivost

Člověk musí být také bezúhonný, což se vztahuje k trestným činům, a rovněž spolehlivý. V rámci spolehlivosti zákon například vylučuje osoby, u kterých bylo prokázáno nadměrně požívání alkoholu či návykových látek nebo které byly opakovaně uznány vinnými z vyjmenovaných přestupků včetně těch proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku.

Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů. O vyjádření o spolehlivosti může policie požádat obecní úřad nebo například báňskou správu.

Žádost zároveň komplikuje, pokud má člověk jako místo pobytu i jiný stát nebo pokud se v posledních deseti letech více jak půl roku zdržoval mimo území České republiky.

Pokud člověk vše splní a příloží k žádosti rovněž průkazovou fotografii, vrací se celá záležitost na policejní stanici, kde je uchazeči vystaven zbrojní průkaz. Teprve potom si může koupit zbraň. Na přezkoušení musí až po deseti letech. Nejméně dva měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkaz musí člověk podat žádost o nový.

U vzduchovky není průkaz potřeba

Zbrojní průkaz nicméně není nutný pro všechny zbraně. Zákon rozlišuje kategorii zbraní zakázaných, podléhajících povolení, podléhajících ohlášení a ostatní.

Zatímco zbraně z první skupiny, například vojenské či maskované, je až na výjimky zakázáno nabývat, pro druhou a třetí skupinu, kam patří i krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně a krátké jednoranové nebo víceranové zbraně, je zbrojní průkaz nutný.

U poslední kategorie stačí dosažení 18 let a způsobilost k právním úkonům. Spadají sem historické zbraně, vzduchovky či slabší plynové zbraně.