V pandemii se u žen v Česku zvýšil stres a u mužů altruismus, popsala studie

V době pandemie nového typu koronaviru se u žen zvýšil stres a u mužů se zvýšilo altruistické chování. Vyplývá to z mezinárodní studie, do které je zapojený také Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Obecně u obou pohlaví vzrostl čas strávený s médii.

Cílem výzkumu, který stále pokračuje, je získat informace pro preventivní a sociální programy zaměřené na pandemii covidu-19 a na další budoucí pandemie. Do studie se zapojilo přes 200 výzkumníků a 115 tisíc lidí ze 150 zemí; v Česku se ho zúčastnilo přes 2300 respondentů, převažovaly ženy, a autorský tým nyní představil přeběžné výsledky, které z analýzy situace v ČR vyplývají.

„Zajímavým zjištěním je fakt, že v mnoha ohledech se během pandemie daří hůře ženám: Zatímco téměř tři ženy z deseti uvedly výraznější zhoršení stresu, u mužů byl rozdíl nevýrazný. Zároveň ženy zaznamenaly významnější zhoršení v pocitech osamělosti a vzteku než muži,“ uvedla koordinátorka studie z NUDZ Denisa Manková.

Podle ní byla u pětiny zúčastněných mužů zaznamenána zvýšená míra altruistického chování, zatímco u žen rozdíl patrný nebyl.

Nejvíc trpí mladší

V mezigeneračním srovnání studie ukázala, že se v Česku pocit osamělosti zhoršil u mladších dospělých více než u ostatních skupin. Více času stráveného s médii uvedlo 60 procent odpovídajících.

Podle dosavadních výsledků lidé uváděli, že nejvíce jim pomáhá při vypořádání se s nepříjemnými pocity v době pandemie cvičení, věnování se koníčkům, práce i kontakt s dalšími lidmi. „Pro seniory byl nejefektivnější přímý osobní kontakt či interakce s druhými, užívání internetu, cvičení či chůze, smysluplný koníček a kupodivu taktéž práce z domova či z pracoviště,“ dodala Manková.

Do studie se může zapojit kdokoli, vědci by nyní uvítali především zapojení dětí od šesti let a adolescentů. Dotazník je možné anonymně vyplnit na www.coh-fit.com.