Robotizace nejvíc postihne malá města, varuje studie. Některá na tom ale mohou vydělat

Při každém technologickém skoku, jímž lidstvo prochází, se ukazuje, že dopad změn je nerovnoměrný – vždy postihuje některé vrstvy obyvatel více než jiné. Nová studie vypracovaná experty z Massachusettského technologického institutu (MIT) ukazuje, že stejně to bude probíhat také v případě robotizace, která mění svět nyní.

Autoři ve studii popisují, že existuje nepřímá úměra: čím menší město, tím větší bude dopad automatizace na jeho chod. Vědci doufají, že jejich práce pomůže v tom, aby se podařilo zabránit nejhorším důsledkům, které automatizace bude mít na maloměsta. Měli by se z ní poučit zejména státní úředníci, kteří budou implementovat změny.

Horizont ČT24: Robotizace výroby může dát lidem práci (zdroj: ČT24)

O analýzu dopadů robotizace se pokoušelo už několik vědců a výzkumných institucí, experti z Media Lab při MIT přišli s originálním přístupem. Analyzovali, které pracovní pozice a které pracovní dovednosti jsou typické pro větší a menší města – a tím popsali, proč byla různá americká města odlišně zranitelná nezaměstnaností způsobenou technologickým pokrokem.

Autoři práce se dívají na velikost měst poněkud odlišnou optikou, než jsme zvyklí v České republice, malá města jsou pro ně ta s méně než 100 tisíci obyvateli.

Proč je výhodné bydlet ve velkém městě

Autoři tvrdí, že velká města mají disproporční velké množství prací pro lidi, kteří provádějí analytické činnosti. Ty zřejmě ještě delší dobu nebudou stroje schopné nahradit – jde hlavně o práci v informatice a finančním sektoru, kterou jen tak automatizace nezničí.

Naopak menší města mají disproporční velké množství práce, kde jsou lidé již dnes velmi snadno nahraditelní; jde především o místa ve službách a obchodu.

Studie popisuje pět oblastí ve Spojených státech, jimž hrozí ztráta míst nejméně. Jde o:

  • San Jose, Sunnyvale a Santa Claru v Kalifornii,
  • Washington D.C.,
  • Arlington a Alexandrii ve Virginii,
  • Trenton v New Jersey,
  • Boston a Cambridge v Massachusetts,
  • Durham a Chapel Hill v Severní Karolíně.

Všechny tyto oblasti mají hodně obyvatel a mezi nimi vysoký počet technických a manažerských profesí, zejména v technologickém sektoru. Naopak nejhůř podle expertů z MIT dopadnou oblasti Myrtle Beach v Kalifornii, Elkhart County v Indianě a Punta Gorda na Floridě. Ty jsou totiž založené na průmyslových oborech, jako je zemědělství a turistický ruch – tam se dá lidská práce velmi snadno nahradit stroji. Děje se to již nyní a bude se to ještě prohlubovat v dalších letech.

„Velká města nabízejí větší příležitosti pro synergii kreativních a vysoce technologických osobností – a to přitahuje další takové osobnosti,“ uvedl profesor Iyad Rahwan z MIT, který se na studii podílel. „Velká města mají méně rutinních prací, které jsou automatizací nejsnadněji nahraditelné, a relativně více prací, které jsou nenahraditelné.“

Americká města nejvíce ohrožená automatizací
Zdroj: MIT

Města s jistotou

Autoři také popsali výjimky – tedy menší města, která budou vůči automatizaci prakticky imunní. Typickými příklady jsou Warner Robins v Georgii, Ithaca v New Yorku a Corvalis v Oregonu – jde o města s méně než 75 tisíci obyvateli, a přesto jsou mezi 15 městy, jež jsou proti ztrátě míst způsobených automatizací nejodolnější.

Proč? Podle Morgana Franka, dalšího spoluautora zprávy, je jejich zásadní výhodou fakt, že jsou těsně spojené s institucemi nebo silnými firmami, které jsou technologickými tahouny v moderních technologiích.