Havajské tuleně ničí murény. Lezou jim do nozder

Tuleň havajský je jediným druhem tuleně, který žije v tropických vodách. Hrozí mu řada nástrah, od rybářských sítí přes klimatické změny až po zranitelnost chorobami. Nyní se k nim přidala další hrozba: murény, které jim lezou do nozder.

Americký úřad pro výzkum oceánů a atmosféry (NOAA) zveřejnil na začátku prosince fotografii havajského tuleně, který vypadá, jako by měl na hlavě chobot. Jenže nejde o chobot, ale o murénu poskvrněnou, která tuleni vnikla do nozder.

Vypadalo by to jako zábavná kuriozita, kdyby to byl ovšem první případ. Jenže NOAA má za poslední dva roky informace o více stejně probíhajících incidentech, což naznačuje, že jde o nějaký trend nebo jev, který má vnější příčiny.

„Intenzivně sledujeme tuleně havajské už čtyři desetiletí, ale za celou tu dobu jsme nic takového neviděli,“ uvedl pro deník Guardian Charles Littnan, který na Havaji vede výzkumný program věnovaný těmto vzácným ploutvonožcům. „Ale teď se to stalo nejméně třikrát nebo čtyřikrát – a my absolutně netušíme proč,“ dodal.

Dva roky známý fenomén

Poprvé biologové pozorovali tuto situaci v létě roku 2016, když poslali snímek tuleně s murénou v nose svým kolegům. Ti si zpočátku mysleli, že jde o vtip, ale krátce poté, co se ukázalo, že ne, začaly podobné situace přibývat. Vědci pak dokonce museli vytvořit návod, jak ryby z tuleních nozder bezpečně odstraňovat.

„Úplně se tam zaseknou, takže nejprve musíte znehybnit tuleně a pak murénu pevně a silně vytáhnout,“ popisuje Littnan. „Jedna byla zaražená tak hluboko, že vytáhnout ji bylo jako kouzelnický trik s kapesníky – tahali jsme a tahali a tahali…“

Je to problém?

Tento fenomén sice vypadá komicky, ale ve skutečnosti může tuleňům způsobovat značné problémy při potápění a také může vést k infekcím a snižovat schopnost tuleňů opatřovat si potravu. Při ponoru totiž zpravidla nozdry uzavřou, aby se jim tam nedostala voda – ale s murénou, která je tam uvězněná, to nedokážou.

Vědcům se zatím podařilo všechny murény z nozder tuleňů odstranit; vždy se jednalo o mladé tuleně. Stále ale nepřišli na příčinu tohoto chování. Jedna teorie říká, že tuleni často potravu natráví a pak vyzvrátí – v tomto případě by se mohlo jednat o vyzvrácení nosem. Další možností je, že se do nozder murény ukrývají, když před tuleni prchají. Stále je však záhadou, proč to až donedávna vědci vůbec nepozorovali.

„Pokud bych měl hádat, tak bych řekl, že je to prostě divná náhoda,“ odhaduje Littnan. „Když přírodu pozorujete dost dlouho, uvidíte v ní prostě divné věci.“