Astronomové poprvé pozorovali vesmírný hurikán, vznikl nad severním pólem

Vědci tvrdí, že potvrdili existenci vesmírných hurikánů. Důkazem je podle nich analýza tisíc kilometrů široké vířící masy plazmatu, kterou pozorovali stovky kilometrů nad severním pólem.

Vesmírný hurikán, pozorovaný družicemi v horních vrstvách zemské atmosféry, vypadal podobně jako známý meteorologický hurikán –⁠ jen chrlil místo vody do okolí elektrony. Otáčel se proti směru hodinových ručiček a vydržel téměř osm hodin, než se rozpadl.

Autoři studie, kteří tento fenomén jako první popsali, předpokládají, že by takový kosmický hurikán mohl mít významný vliv na takzvané vesmírné počasí a jeho dopady by mohly vést i k narušení navigačních satelitních systémů.

Co ví věda o kosmických bouřích

Pozorovaný hurikán, k němuž došlo během období nízké geomagnetické aktivity v roce 2014, by mohl být jedním z mnoha, které v naší Sluneční soustavě i mimo ni vznikly.

Popsal to tým astrofyziků z univerzity v čínském Šan-tungu; vycházel z pozorování satelitů v srpnu 2014 a výsledky popsal v odborném časopise Nature Communications.

Model vesmírného hurikánu
Zdroj: Nature Communications

Tyto výsledky poprvé potvrdily existenci vesmírných hurikánů, o nichž doposud vědci jen spekulovali. Podle astronoma Mika Lockwooda z univerzity v Readingu by podobné hurikány mohly být univerzálním fenoménem, který se vyskytuje na planetách i měsících s magnetickým polem a plazmatem.

„Až dosud nebylo jisté, zda vůbec hurikány vesmírného plazmatu existují,“ řekl Lockwood. „Takže dokázat to přímým pozorováním je neuvěřitelné,“ uvedl pro web Science Focus. „Tropické bouře jsou spojené s obrovským množstvím energie. Také tyto vesmírné hurikány musí být vytvořeny neobvykle rozsáhlým a rychlým přenosem sluneční větrné energie a nabitých částic do horní atmosféry Země.“

Plazma a magnetická pole v atmosféře planet podle Lockwooda existují po celém vesmíru, takže tento objev naznačuje, že by se podobné hurikány měly vyskytovat i jinde v kosmu.

Autoři studie uvádějí, že vesmírný hurikán má mnoho společných rysů s hurikány v zemské atmosféře, včetně klidného středu, spirálních ramen a rotace.

Tyto hurikány s vysokou pravděpodobností otevírají kanál pro přenos energie z vesmíru do ionosféry a termosféry, proto se dá očekávat, že povedou k významným dopadům kosmického počasí. Může to být například negativní vliv na družice na oběžné dráze, poruchy vysokofrekvenčního rádiového spojení nebo častější chyby v radarovém snímkování, satelitní navigaci a komunikačních systémech.