Realisté k tématu Společnost a kvalita života

V ČR se zatím docela dobře žije i podniká. Chceme, aby to tak zůstalo. Když se to podaří, budeme oázou svobody a bezpečí v chřadnoucí Evropě

Ačkoli patříme mezi nejsvobodnější země světa, situace se plíživě mění a naše společnost začíná trpět řadou neduhů. Nejvíce nás ohrožuje rostoucí vliv politické korektnosti, která znemožňuje pravdivě pojmenovávat fakta a jevy.

To úzce souvisí s rostoucí mediální manipulací, které se bohužel stále častěji dopouští především veřejnoprávní média. Činí tak ve jménu tolerance, hlásají rovnost vlastních a cizích hodnot a tím podkopávají stabilitu vlastní společnosti. Ta to cítí, proto média ztrácí její důvěru.

A konečně je zde neblahý vliv organizovaných menšin, které se snaží většinové společnosti podsouvat problémy a témata, která jsou zcela umělá. Některé neziskové organizace doslova škodí, přitom jsou financovány ze státního rozpočtu.

Proti těmto vlivům je nutné se jednoznačně vymezit. Neorganizovaná většina nesmí být šikanována organizovanou menšinou.