ODA k tématu Zahraniční politika

Základem musí být jednotná zahraniční politika vlády, parlamentu, prezidenta

Základem musí být jednotná zahraniční politika vlády, parlamentu, prezidenta. Politika vytvářející základ pro obchodní diplomacii. Politika respektující a reflektující změnu světových mocenských poměrů, nástup multipolarity. Akcentující nástup mulitilateralismu, a celosvětovou tendenci odklonu od regionalismu. Především se ale zahraniční politika státu musí stát věcí společenského konsensu, nikoliv podléhat mocenským zájmům.