DV 2016 k tématu Zdravotnictví

Chceme udržení kvalitního standardu a regionální dostupnosti českého zdravotnictví. Musíme vyřešit nastavení a řízení finančních toků

České zdravotnictví je na vysoké úrovni. Během několika let došlo k modernizaci a obnově přístrojového vybavení, vč. zlepšení pracovního vybavení zdravotnického personálu. Máme spoustu špičkových odborníků v řadě oborů, v některých oborech jsou naši lékaři nejlepší na světě. Nedaří se nastavení a řízení toků finančních prostředků. Lékaři a zdravotní sestry jsou finančně podhodnoceni, mají malou motivaci pracovat v České republice. Většina absolventů vysokých škol okamžitě odchází do zahraničí, kde jsou nástupní platy nesrovnatelné s ČR. Ve velkém počtu nemocnic jsou již uzavřené pokoje pro nedostatek personálu a pacienti čekají několik měsíců na operační výkony a vyšetření. V době, kdy do medicíny vstupují nové technologie, léčebné postupy a nové léky, řešíme již několik let nedostatek kvalitních lékařů a zdravotních sester. Musíme vyřešit jejich odpovídající platové ohodnocení a udržení v České republice, které by mělo být samozřejmostí.