DV 2016 k tématu Zahraniční politika

Usilovat o rovnoprávnou spolupráci v rámci EU a NATO. Rozvíjet spolupráci v rámci Visegrádské a Slavkovské skupiny

Posilovat klíčovou orientaci na EU a NATO. Usilovat o skutečně efektivní a rovnoprávný charakter spolupráce v jejich rámci. Pokračovat ve spolupráci v rámci Visegrádské a Slavkovské skupiny.

Vzhledem k otevřenosti a exportně zaměřené ekonomice posilovat rovněž vztahy a spolupráci s dalšími zeměmi, obzvláště skupinou BRICS a SNS. V roce 2050 má být skupina BRICS hospodářsky významnější a silnější než skupina G7. Posilovat důležitou ekonomickou a obchodní diplomacii.

Věnovat pozornost migraci. Snažit se řešit problémy potencionálních migrantů již v jejich zemích. Snažit se udržet v platnosti hlavní zásady Schengenu.

Působit aktivně v OSN a jejích přidružených agenciích, obzvláště MMF a Skupině Světové banky.

Usilovat o to, aby se Evropa stala skutečným, ne papírovým, globálním hráčem. A dělat vše pro to, abychom byli aktivní „součástí“ tohoto globálního hráče.

Podílet se aktivně na celoevropských a celosvětových projektech věnovaných globálním problémům. Oteplování naší Země, zabezpečení kvalitních potravin a především kvalitní vody pro obyvatele naší planety, boj s dezertifikací , znečištováním moří a oceánů, atd.

Makovec k zahraniční politice (zdroj: ČT24)