DV 2016 k tématu Společnost a kvalita života

Je důležité zajistit lidem všech věkových kategorií co nejvíce bezstarostné prostředí pro život a eliminovat časté neduhy ve společnosti

Je potřeba zamezit snižující se nedůvěru v politiky a demokracii. Lidé vnímají velmi negativně neustálé kauzy z prostředí vysoké i regionální politiky a přestávají mít pocit, že jejich hlas něco změní. Dále je třeba se zaobírat snižující se porodností a sňatečností – stát vůbec mladé lidi nepodporuje, ti se bojí velkých finančních nákladů, bojí se, že založením rodiny přijdou o možnost úspěšné pracovní kariéry. Pokles porodnosti také způsobuje stárnutí populace, počet lidí v důchodovém věku bude rok co rok přibývat. Těmto lidem, kteří ve většině případů celý svůj život poctivě pracovali, musíme dopřát důstojné stáří bez starostí.