ČSNS k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Zavést novomanželské bezúročné půjčky, práceschopným dávat pracovní místa, nikoliv peníze, stanovit minimální mzdu na 40 % průměrné mzdy

Stát zůstane jediným garantem vyplácení starobních důchodů. Soukromé firmy budou moci nabízet pouze připojištění. Řešení současného deficitu důchodového systému leží pouze a jen v podpoře mladých rodin. Zavedeme porodné – za první dítě 10násobek průměrné mzdy, za druhé 8násobek, za třetí 5násobek průměrné mzdy, dále nula. Zavedeme neúročené novomanželské půjčky ve výši ročního průměrného platu.

Nedovolíme zavádění juvenilní justice, děti patří rodičům, nikoliv státu. Zrušíme podporu v nezaměstnanosti a zavedeme podporu při hledání zaměstnání, která se bude vyplácet stejný počet měsíců, kolik let nezaměstnaný odpracoval. Pokud za dobu podpory nezaměstnaný práci nesežene, dostane nabídnuté místo v obecních, krajských nebo státních firmách. Pokud místo odmítne, další podpora se vyplácet nebude. Jakékoliv přídavky práceschopným budou vypláceny pouze do výše jejich hrubé mzdy. Minimální mzda bude vyhlašována každý rok statistickým úřadem a bude činit 40 % od průměrné mzdy za minulý rok.