V Doupovských horách žijí kočky divoké, ukázaly fotopasti. Možná celá populace, doufají biologové

UDÁLOSTI: V Doupovských horách se vyskytují vzácné kočky divoké (zdroj: ČT24)

Fotopasti v Doupovských horách zachytily v posledních měsících dvě velké kočky divoké – vzácné šelmy, o jejichž přítomnosti v Čechách neměli biologové tušení. Nyní se domnívají, že by na Karlovarsku mohla být i fungující populace divokých koček. V Česku zatím žádná taková neexistovala.

Doupovské hory jsou veřejnosti z velké části nepřístupné, protože v nich leží Vojenský újezd Hradiště. Zřejmě v nich ale žijí kočky divoké. Koncem května zachytila fotopast kocoura, kterého lesníci pojmenovali Valdemar.

Druhé zvíře se ocitlo před objektivem jiné fotopasti v první polovině srpna. Tomuto kocourovi říkají Dominik. Místa obou výskytů divokých kocourů jsou od sebe vzdálena asi patnáct kilometrů.

„Doupovské hory jsou z hlediska ekologické hodnoty a druhové rozmanitosti mimořádně cenným územím, přesto nás dosavadní výsledky výzkumu překvapily. Jako správci území v souvislosti s výskytem kočky divoké nemusíme přijímat žádná mimořádná opatření, protože jde o lokalitu vojenského újezdu, která je veřejně nepřístupná,“ uvedl ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král. 

Vojáci podle expertů svým cvičením v újezdu kočky nijak neohrožují. „Tam, kde máme potvrzený výskyt, jsou klidové části. Tam se vojáci nepohybují,“ řekl stopař z Doupovských hor Jiří Sochor.

Mapa rozšíření kočky divoké
Zdroj: selmy.cz

Vyhlížení populace

Biologové se domnívají, že by v Doupovských horách mohla žít fungující populace těchto šelem, i když z pouhého výskytu dvou jedinců nemohou učinit jednoznačný závěr. Podle Jany Pospíškové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsou však Doupovské hory pro divokou kočku ideální.

„Vyhovuje jí krajina, kde se střídá přirozený les s otevřenějšími prostory, zarostlými křovisky a nižší vegetací, což jí poskytuje možnost úkrytů při lovu hlodavců, kterými se živí,“ podotkla.

Host z Bavorska

Kočka divoká se vyznačuje šedo-hnědo-černou barvou srsti v rozličné barevné kombinaci. Váží většinou mezi dvěma až osmi kilogramy a živí se především různými druhy hlodavců, dále ptáky, menšími plazy a obojživelníky.

V České republice se až na výjimky přirozeně nevyskytuje, ačkoliv sem začíná pronikat z prosperujících populací v okolních státech, například z Bavorska. Více rozšířená je na Slovensku, kde žije několik set jedinců.

V minulosti kočky divoké v Čechách žily, ale v 19. století je začali zemědělci i lesníci lovit. Báli se, že by škodily domácím zvířatům, a téměř je vyhubili. Dnes naopak kočky lesnímu hospodářství prospívají, neboť se živí hlodavci, kteří ničí mladé stromky.

Bez komentáře: Záběry doupovských koček divokých z fotopastí (zdroj: ČT24)