Soud Ostravu před smogem neochrání, žaloba prý přišla pozdě

Ostrava/Praha – Žalobou města Ostravy na stát kvůli znečistěnému ovzduší se Městský soud v Praze odmítl zabývat. Soudci se tak rozhodli proto, že Ostrava žalobu nepodala v zákonné časové lhůtě. Město tvrdí, že stát přispívá ke smogu, který se pravidelně vytváří v Moravskoslezském kraji, nedostatečnou a neefektivní ochranou čistoty. Žaloba se týkala také překračování limitů znečistění. Podle ministerstva životního prostředí, které ve sporu zastupovalo stát, byla žaloba spíše politickým aktem než relevantním sporem.

Se špatným ovzduším v Ostravě nemusí stát nic dělat. Městský soud v Praze se žalobou města na Českou republiku nebude zabývat, a to proto, že přišla příliš pozdě. „Žaloba nebyla podána včas a zmeškání lhůty nelze prominout,“ uvedla mluvčí soudu Markéta Puci. Nedošlo tak ani na to, aby soud zkoumal odůvodněnost žaloby.

Soud své rozhodnutí zdůvodnil tím, že se město o údajně nezákonném zásahu dovědělo nejpozději 17. března 2009, kdy dostalo objednanou analýzu kvality ostravského ovzduší. V té době prý byly městu známy také protokoly o hodnocení kvality ovzduší v různých ostravských lokalitách. Do dvou měsíců proto měl magistrát podat žalobu, což však neudělal.

Město podalo žalobu na stát až v květnu 2010. Chtělo, aby soud vládu přinutil ke zlepšení ochrany čistoty ovzduší. Ke zašpiněnému vzduchu ve městě podle žaloby přispívají nezákonné zásahy vlády, ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy. Ostravská stížnost se ještě před soud může dostat. Město má nárok podat kasační stížnost proti rozhodnutí městského soudu, o které by rozhodoval Nejvyšší správní soud.

Ministerstvo životního prostředí, které ve sporu zastupovalo stát, ovšem věří, že žaloba neměla nárok na úspěch. „Rozhodnutí městského soudu považujeme za logické a správné. Ministerstvo životního prostředí bere situaci v Moravskoslezském kraji z hlediska kvality ovzduší vážně, o čemž svědčí ministerské aktivity v tomto regionu, například program kotlíkové dotace, vyjednaná devadesátiprocentní podpora z evropských fondů pro opatření v místním průmyslu anebo i možnost zavedení nízkoemisních zón,“ uvedl mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.