Park u zámku Hluboká po letech sporů otevírá

Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko) – Padesátihektarový krajinářský park v Hluboké nad Vltavou se otevírá návštěvníkům. Památkáři, kteří se s hlubockou radnicí dlouho přou o oplocení parku, v něm připravili naučnou stezku. Dlouhá je 2,5 kilometru, procházku po ní by měli zvládnout i méně zdatní turisté.

Anglický park u zámku v Hluboké nad Vltavou patří k nejvýznamnějším v zemi, je chráněn jako evropsky významná lokalita Natura 2000. Málo vídané jsou některé stromy, které v Hluboké rostou – třeba liliovník, katalpa či tsuga a nahovětvec. Posledních deset let si je ale nemohl nikdo prohlédnout – památkáři obehnali park plotem a pro veřejnost uzavřeli.

Otevření parku přichází po dlouhých sporech mezi hlubockou radnicí a Národním památkovým ústavem, které se týkaly oplocení parku. Památkáři odmítali vyhovět žádostem města na odstranění plotu, městské zastupitelstvo přitom dokonce před časem přijalo usnesení za jeho odstranění. Plot park ohraničuje stále, lidé se dovnitř mohou podívat alespoň po nové naučné stezce. „Stezka má celkem deset zastavení, návštěvníkům představí zajímavosti z historie a současnosti parku i krajiny Hlubocka,“ řekl jeden z jejích autorů Marek Ehrlich. Návštěvníci na panelech naleznou například informace o celkové kompozici parku nebo zahradních úpravách Dolní a Horní zahrady v bezprostřední blízkosti zámku. Ty jsou známé z filmu Pyšná princezna. Další panel upozorňuje na překvapující výhledy na krajinu Hlubocka. Nechybějí informace o zakladatelích parku, o vodních stavbách, fauně a floře.

Zámecký park byl po náročných terénních úpravách založen na polích v blízkosti zámku. Historické zdroje uvádějí, že v roce 1851 bylo v parku vysázeno 11 597 stromů a 2 180 keřů. Park byl rozčleněn cestami a alejemi, na travnatých loukách rostou skupiny stromů i solitérní exempláře. Součástí okolí zámku byly i obory. U Munického rybníka, u kterého tehdy stával lovecký zámeček Ohrada, byla zřízena také velká bažantnice.

Aleš Hazuka o hlubockém parku (zdroj: ČT24)