Ostravský dům kultury se chystá na přestavbu. Přibude futuristická hala od newyorského architekta

Dům kultury města Ostravy se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, která bude největší v jeho šedesátileté historii. Trvat má tři roky a doprovodí ji stavba koncertního sálu podle návrhu newyorského architekta Stevena Holla, který bude budovu obepínat. Na rekonstrukci největšího domu kultury ve městě, který je navíc kulturní památkou, pracuje pražské studio Architecture Acts.

Původně Dům kultury pracujících, dnes Dům kultury města Ostravy (DKMO), navrhl architekt Jaroslav Fragner. „Jedná se o budovu ze šedesátých let, na kterou celou dobu nikdo nesáhl. To znamená, že je za hranicí své životnosti,“ uvedl předseda představenstva DKMO Jan Žemla. 

V památkově chráněném objektu je nutné upravit hlavně velké sály s tím, že je třeba zachovat cenné detaily. „Ať už jsou to ty benátské štuky kolem sloupořadí, krásné stropy v divadelním sále, nebo v Kině náročného diváka,“ popsal architekt studia Architecture Acts Martin Kropáč.  

Ze současného fitness sálu v suterénu budovy se opět stane přednáškový a promítací sál, který by měl být v duchu původního Kina náročného diváka. Propojen bude s ulicí 28. října přes vstupní lobby a šatny tak, jak to bylo původně. 

Větší komfort

Hlavní sál kulturního domu dostane špičkovou akustiku. Momentálně je ve výrobě model, který bude sloužit pro aktustická měření. Změnou však bude to, že se z hlavního sálu stane sál komorní. Pódium bude možné upravovat. „Máme konfiguraci, kde jsou pro sólová vystoupení rozesazení diváci kolem celého pódia,“ řekl Kropáč. 

Rekonstrukce objektu přinese i řadu prvků, které zajistí návštěvníkům větší komfort. Vzniknout má například nové předsálí. Architekti také odkryjí okna s výhledem do ulice. V divadelním sále dojde k rozšíření prostoru mezi řadami. „Lehce se tím sníží kapacita, ale funkčnost zůstává zachována tak, jak byla doposud,“ ujistil Žemla.  

Filharmonie v provizorních prostorách

I po dokončení prací zůstane v Domě kultury města Ostravy zázemí pro Janáčkovu filharmonii. Přibude moderní koncertní sál pro třináct set diváků, který bude vznikat tři roky. Do té doby se bude muset stočlenný orchestr usídlit v jiných prostorách. Žemla ale ujišťuje, že divák ochuzen nebude.  

Tato sezona by měla být pro ostravský dům kultury v současné podobě poslední. Stavba futuristického koncertního sálu a rekonstrukce celého objektu mají začít už příští rok na podzim.