Památkáři jsou proti novému ostravskému mrakodrapu, podle nich naruší panorama města

Památkáři nesouhlasí se stavbou mrakodrapu Ostrava Tower, který má být vysoký až 235 metrů. Budova má stát v blízkosti historického centra města u obchodního centra Nová Karolina. Podle památkářů je v rozporu se zájmy státní památkové péče, naruší prý panorama města a údajně neodpovídá měřítku historické zástavby. 

Video Studio ČT24
video

Památkáři jsou proti stavbě nového mrakodrapu v Ostravě

Památkáři obdrželi žádost o vyjádření k novému mrakodrapu v Ostravě od odboru územního plánování a stavebního řádu tamního magistrátu. Památková rada se sešla na začátku září, a jednoznačně vyjádřila nesouhlas se stavbou 235 metrů vysoké budovy.

Podle památkářů stavba nerespektuje územní plán. Památkové ochraně nepodléhají jenom historické domy v centru Ostravy, ale také právě panorama města. Ve staré části Ostravy se vyjímají jednotlivé výškové solitéry jako například budova ostravské radnice nebo věže katedrály Božského spasitele. Z centra je navíc možné v dálce pozorovat i národní kulturní památku Dolní Vítkovice a jejich vysoké pece. 

Výškové srovnání Ostrava Tower s dalšími známými stavbami
Zdroj: ČT24

„Nová budova, pokud by byla realizována, naprosto razantně a zásadně do panoramatu vstoupí, takže vnímání architektonických hodnot v historickém jádru Ostravy by bylo navždy touto obrovskou hmotou ovlivněno,“ uvedl ředitel ostravské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Michal Zezula. 

Podle památkářů by se například ztratil vizuální kontakt mezi věží ostravské radnice a industriálními objekty v Dolních Vítkovicích. „Navždy by byl ve středu pozornosti v tomto historicky památkově chráněném území tento obrovský dům,“ dodal šéf památkářů. Podle Zezuly navíc územní plán Ostravy ukládá, aby v této lokalitě bylo respektováno měřítko zástavby, členění fasád i výšková úroveň.

Vizualizace Ostrava Tower
Zdroj: Chybik+Kristof

Poddolované území

Aby mohl investor v lokalitě takto vysokou stavbu postavit, musel by nechat provést průzkumné vrty, jelikož budova by měla stát na poddolovaném území. Průzkum potvrdil, že výška z tohoto hlediska není problém. Oproti původnímu návrhu byl mrakodrap snížen jen o několik pater. Architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof původně navrhli budovu se dvěma věžemi, nakonec však má být jenom jedna ve tvaru přesýpacích hodin. 

Ke stavbě Ostrava Tower se má nyní vyjádřit i městský architekt Ondřej Vysloužil. „My vykonáváme činnost poradního orgánu, budeme se vyjadřovat především k architektonickému a urbanistickému řešení, hlavně jaký bude mít budova dopad na své okolí,“ uvedl. 

Městský architekt zatím po absolvování několika jednání ohledně stavby novou budovu vítá. „Z dopravního hlediska a hlediska veřejného prostoru se ta stavba snaží co nejvíce napojit na své okolí (…) a vytváří živý veřejný prostor, který doplňuje současnou situaci kolem Nové Karoliny,“ doplnil Vysloužil. Mrakodrap podle něj přináší energii a lidi do centra města, což Ostrava potřuje.