Obce si na dodržování pořádku najímají bezpečnostní služby. Zřízení městské policie je drahé, zní od starostů

V Bořeticích na pořádek dohlíží bezpečnostní služba (zdroj: ČT24)

Ničení majetku, rušení nočního klidu nebo třeba kolize na cyklostezkách. I proto si obce na jihu Moravy najímají na hlídání svých území bezpečnostní agentury. Od července to platí třeba v Bořeticích na Břeclavsku a uvažují o tom v Pasohlávkách. Ministerstvo vnitra to ale kritizuje a nabádá ke zřizování obecních policií.

Zničená protierozní ochrana se škodou za 50 tisíc byla pro starostu Bořetic poslední kapkou. „Nějací vandalové pravděpodobně, nevím, jestli to byli naši, děti tady nebo patnáctiletí až osmnáctiletí, nám ty kůly vytahali a naházeli to zpátky do vody,“ řekl starosta Bořetic František Petrásek (nez.). Po převrácených popelnicích a rozbitých zastávkách povolal bezpečnostní agenturu.

Do obce zajíždí dvakrát týdně na čtyři hodiny. Ve čtvrtek na problémové chování nenarazila. Ví ale, kde možné výtržníky hledat. „Pokud jsou to osoby, o kterých je nám známo, že jsou problémové, tak je upozorníme, že místo je monitorované, ať se vyvarují veškerého jednání, které by mohlo narušit veřejný pořádek,“ popsal velitel pořádkové služby OP Security Jan Procinger.

Pravomoci totiž hlídači nemají žádné, fungují preventivně a přestupky hlásí policii. Ministerstvo vnitra takovou formu hlídání pořádku v obcích kritizuje. „Ideálně to může řešit radnice tím, že si zřídí vlastní obecní policii. Samozřejmě pokud je to třeba opravdu hodně malá obec, tak se může dohodnout s jinou obcí, která má obecní policii ve stejném kraji, aby ta obecní policie třeba zajížděla do té dané obce,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Zřízení obecní policie by ale pro Bořetice znamenalo vysoké náklady. „Asi milion a půl by stálo zřízení a vybavení a dalšího půl milionu plat. U agentury nás to vychází na šest a půl tisíce měsíčně,“ přiblížil Petrásek.

V některých obcích jsou problémy jen v létě

Podobný problém řeší poslední dobou i v Pasohlávkách. Přes turistickou sezonu se počet lidí v obci mnohonásobně zvyšuje. Někteří z nich ruší noční klid, jiní špatně parkují nebo komplikují provoz na přeplněné cyklostezce.

„Obec se v minulosti snažila domluvit s městem Pohořelice. To nemělo dostatečný počet strážníků v podstatě samo pro sebe, natož aby tuhle službu zajišťovalo i okolním obcím,“ vysvětlila starostka Pasohlávek Martina Dominová (Moravané). Stejný problém je i v okolí Bořetic a v létě má napilno také státní policie. Rovněž v Pasohlávkách proto uvažují o agentuře, pro strážníky by totiž přes zimu práce nebyla.

V některých jihomoravských vesnicích ale na pořádek strážníci z jiných obcí dohlížejí. Třeba ti z Rosic na Brněnsku zajíždějí na dalších 18 míst. Veřejnoprávní smlouvu o takzvaném půjčování strážníků má s okolními obcemi uzavřenou taky Tišnov nebo Mikulov.

K loňskému roku fungovalo v Jihomoravském kraji celkem 50 obecních policií, které zaměstnávaly přes 800 strážníků. Ve Zlínském kraji loni pracovalo přes 300 strážníků u 20 obecních policií. Jejich zřízení je výhradně na místních samosprávách.