Vychází nová kniha o svatovítské katedrále

Praha – Pražský arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus se dnes měli v katedrále sejít při příležitosti prezentace nové knihy o katedrále svatého Víta historiků Jiřího Kuthana a Jana Royta. Zatímco Duka na slavnostní prezentaci knihy promluvil, Klaus se musel omluvit kvůli nemoci. Zdravici prezidenta ale účastníkům setkání v chrámu sv. Víta přečetl Klausův kancléř Jiří Weigl.

Novou knihu o katedrále zařadil Duka mezi počiny, které přispívají k vnímání historického i duchovního rozměru katedrály. Rozsáhlé dílo autorů Jiřího Kuthana a Jana Royta s názvem Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů mapuje dějiny katedrály především z pohledu historie umění. Odborný text doplňuje bohatý obrazový materiál. „Kniha obsahuje interpretace relikvií, sochařské výzdoby, protože každá doba přidává té katedrále své interpretace… to jsme se tam pokusili ukázat,“ vysvětluje spoluautor knihy Jan Royt.

Katedrála sv. Víta vznikla na místě rotundy, jejímž zakladatelem byl kníže Václav, a baziliky, kterou na místě rotundy postavil kníže Spytihněv II. Obě tyto stavby už v počátcích české státnosti sloužily jako místa k uložení ostatků patronů české země (sv. Václav, sv. Vojtěch), k důležitým obřadům spojeným s českou státností, jakými byly korunovace a pohřby panovníků, a důležitých osobností církve a státu. Obě také byly centrálními svatyněmi pražského biskupství.

Rozhovor s Janem Roytem (zdroj: ČT24)

V žádném jiném monumentu nejsou tak výrazně vepsány dějiny českých zemí a jejich obyvatelstva jako právě tady. Svatovítskou katedrálu lze nahlížet a vykládat z rozmanitých úhlů, jež můžeme považovat za oprávněné, ale nelze nevnímat aureolu posvátnosti, která katedrálou prostupuje a vyzařuje z ní, stojí v anotaci knihy.