V Holešově začal tradiční festival židovské kultury Ha-Makom. Je o lidskosti, toleranci a úctě

V Holešově na Kroměřížsku začal 20. ročník festivalu židovské kultury Ha-Makom. Přehlídka potrvá do konce týdne a nabídne přednášky, koncerty, výstavy, divadelní představení, tanec, čtení Bible v hebrejštině i ochutnávku specialit židovské kuchyně. Součástí zahájení bylo otevření zrekonstruovaného vstupu na židovský hřbitov a odhalení pamětní desky na fasádě někdejšího rabinátu.

Na holešovském židovském hřbitově je nová nejen brána, upravená je obřadní síň i bývalý domek hrobníka, kde návštěvníci najdou sociální zařízení, kuchyňku a prostor pro odpočinek. Zvelebení hřbitova přišlo podle předsedy Židovské obce Brno, která pietní místo spravuje, Jáchyma Kanarka na necelé dva miliony korun, přičemž podstatnou část nákladů pokryly dotace z evropských peněz. 

Na úpravy hřbitova přispěla také holešovská radnice. „Zajímavostí je, že dvorek byl vydlážděn kameny, kterými bylo původně vydlážděno nádvoří holešovského zámku,“ řekl památkář holešovské radnice Karel Bartošek.

Pamětní deska připomíná osud rabinátu

Ve městě byla také odhalena pamětní deska na fasádě někdejšího rabinátu na náměstí Svobody, která připomíná osudy budovy. Rabinát se zimní modlitebnou byl postaven na konci 19. století poblíž dnes už neexistující nové synagogy. „Po zániku židovské obce samozřejmě přestal rabinát sloužit svému účelu. Ale zůstal připomínkou nedávné minulosti židovského osídlení Holešova,“ vysvětlil Bartošek.

Už od loňska je na budově bývalého rabinátu pamětní deska věnovaná hudebnímu skladateli Davidu Meiselovi, který z Holešova pocházel. Nová synagoga postavená v honosném maursko-románském slohu, která byla vysvěcena v září 1893, stávala opodál. V létě 1941 ji vypálili nacisté.

Částečný půdorys základů synagogy připomínají od roku 2017 pískovcové kameny, pomník a informační tabule, na které je popsána historie židovského osídlení v Holešově a osudy nové synagogy. Řádění nacistů v Holešově paradoxně unikla starší Šachova synagoga, která byla postavena v 16. století a patří mezi nejvýznamnější památky svého druhu v České republice.

Buxbaumovy fotografie se věnují jarcajtům

20. ročník festivalu židovské kultury Ha-Makom v Holešově a blízkém okolí potrvá do konce týdne. Nabídne řadu kulturních a společenských akcí. Na místním zámku například výstavu fotografií Jindřicha Buxbauma, který se věnuje židovským výročím úmrtí, takzvaným jarcajtům. Vydal na toto téma také knihu.

Na čtvrtek organizátoři připravili v Šachově synagoze autorskou besedu. Buxbaum při ní bude o své knize hovořit s hebraistou Jaroslavem Achabem Haidlerem. Program celého festivalu zájemci najdou na jeho webových stránkách.

Židovská komunita sídlila v Holešově od 15. století. Patřila k jedné z největších židovských obcí na Moravě. Tamní rabinát se rozprostíral od Dřevohostic po Vizovice. V polovině 19. století žilo v Holešově asi 1700 Židů. Za druhé světové války komunitu zničili nacisté. Židovská menšina však po sobě ve městě zanechala několik kulturních památek, nejvýznamnější jsou právě Šachova synagoga s unikátní lidovou výzdobou a židovský hřbitov s 1500 náhrobky.