Šlitr, Šlitr, Šlitr. Proslulý muzikant byl také skvělý výtvarník, ukazuje výstava

Události: Proslulý muzikant Šlitr byl také skvělý výtvarník (zdroj: ČT24)

Výtvarnou tvorbu Jiřího Šlitra, který proslul především jako muzikant a divadelník, připomíná výstava v pražské galerii Villa Pellé. Expozice představuje desítky kreseb a maleb z pozůstalosti spoluzakladatele divadla Semafor a dosud nepublikovanou Šlitrovu korespondenci s Jiřím Voskovcem. Výstava nazvaná Šlitr, Šlitr, Šlitr potrvá do 15. února.

Jiří Šlitr byl autodidakt s mnoha talenty, který se stal slavným díky hudbě a divadlu, ale sám se prý nejvíc ze všeho cítil právě výtvarníkem. Narodil se před 95 lety a od jeho předčasného skonu letos uplyne 50 let. Šedesátiny také letos slaví Divadlo Semafor, v jehož historii sehrál klíčovou roli. Tato tři výročí inspirovala galerii Villa Pellé, aby připravila o Šlitrovi výstavu.

„Překvapilo mne, že Jiří Šlitr i výborně maloval, z mládí se dochovaly akvarely i oleje a v poslední fázi tvorby pak experimentoval s užitím barevných fixů, pastelů, kombinacemi technik,“ upozornila kurátorka výstavy Daniela Kramerová.

Výstava Šlitra představuje jako klíčovou osobnost české kulturní historie, jejíž dílo se stalo součástí velkého boomu české karikatury a ilustrace v 50. a 60. letech. Dominující kresby výjevů z městských ulic, kaváren, divadel, črty z koncertů, karikatury muzikantů a zpěváků, jejichž rysy dokázal zachytit v několika tazích mistrné zkratky, a četné kresby žen i erotických variací doplňují i autoportréty. 

K výtvarné práci přilnul Šlitr zejména s nástupem normalizace, která nepřála divadlu. „Kam přišel, tam kreslil. Stál v pozadí, v divadle jsme mu říkali Rybín, protože pořád mlčel jako ryba,“ vzpomíná dnes bývalý šéf provozu Semaforu Ivan Englich. 

Skicář byl stálou Šlitrovou výbavou doma i na četných pracovních cestách v zahraničí s Laternou Magikou či Semaforem. Výstava představuje v části Cesty kresby krajin, zábavné studie městského života či rozsáhlou sérii výjevů z barů a kaváren, které byly Šlitrovým světem.

„Nejzábavnější jsou americká města, hlavně New York. Z toho je cítit, že jednu dobu byl do toho města skoro zamilovaný,“ hodnotí kurátorka Kramerová.

Ženy a erotika byly dalším velkým tématem jeho života i tvorby, v takto pojmenované části expozice najdou diváci momentky žen, rychlé portréty v kresbě i akvarelu i stylizované erotické akty v kresbě barevnými fixami, akvarelu i malbě.

V prvním patře Villy Pellé v psané i fotografické formě výstava přiblíží osobní historii a šíři talentu Šlitra jako muzikanta a divadelníka. Ukazuje fotografie z archivu rodiny i šéfa provozu Semaforu Englicha a zmíněnou korespondenci Šlitra s Jiřím Voskovcem.

Na jevišti Semaforu Šlitr zářil v roli nesmělého muže, který neuměle recitoval a neobratně se pohyboval. „Byl jsem svědkem zrození komika. Bylo mi jasné, že sám budu muset přidat, abych mu stačil,“ vzpomíná jeho divadelní kolega Jiří Suchý.

Šlitrův humor a ironii vystihuje jeden z jeho citátů, které nyní zdobí výstavu ve Ville Pellé: „Skladatelé mi doporučovali, abych maloval, malíři mi radili, abych skládal. Rád jsem vyhověl oběma.“