Posunul graffiti z ulice do galerie, z písmen ale neuhnul. V Trafo Gallery zahájil sezonu Zeb One

Události v kultuře: Zeb One v Trafo Gallery (zdroj: ČT24)

Patří k proudu graffiti umělců, kteří překročili hranice mezi ulicí a galerijní scénou. Jeho obrazy si z pouličního umění zachovaly geometrické tvary, které mají základ v písmu. Výtvarník Zeb One zahájil podzimní sezonu pražské Trafo Gallery výstavou Geometric. S umělcem, který v médiích nechce ukazovat tvář, natáčela redaktorka Eva Spáčilová.

Na posun od pouliční tvorby k malířskému plátnu se chystal několik let. „To bylo postupné, skoro dva roky jsem přemýšlel o tom, že to zkusím, celou dobu jsem přemýšlel, co bych na to plátno chtěl malovat. A potom jsem dospěl k tomu, že neuhnu z písmen,“ říká Zeb One.

Podle kurátora Radka Wohlmutha je jeho přístup spíše ojedinělý. „Většina autorů z graffiti scény, když se dostane do toho umění bez přívlastků, tak buď chtějí vyprávět příběh, to znamená, že se úplně odříznou od toho, co bylo dřív, anebo jdou do úplně čistého formalismu a také opustí to, čím se zabývali na ulici,“ upozorňuje.

Zeb One je ale ve svém přístupu konzistentní. „Pořád zůstal u písmen, u typografie, jako writer, má to pořád stejnou logiku, akorát to překlopil do pláten,“ zdůrazňuje Wohlmuth.

Expozice v pražské Trafo Gallery potrvá do 13. října. Doprovodný program nabídne od 21. září malování muralu neboli velkoplošné malby ve veřejném prostoru. Zájemci mohou dorazit také na graffiti workshop pro starší a pokročilé, který proběhne 13. října jako zakončení projektu.

Výstavní síň Trafo Gallery se nachází v prostoru bývalých jatek v Holešovické tržnici. U zrodu dnes již bývalé Trafačky stál Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala a Blanka Čermáková, kteří od konce roku 2006 dodnes společně utvářejí výstavní program. Ve spolupráci s předními českými kurátory a českými a zahraničními umělci připravuje Trafo Gallery šest výstav ročně, ke kterým vydává dvojjazyčné publikace.