Přísnější kontrola jízdy kamionů a nová pravidla pro jejich řidiče. Europarlament schválil silniční balíček

Události ČT: Přísnější pravidla pro kamiony (zdroj: ČT24)

Evropský parlament (EP) ve čtvrtek přijal několik let vyjednávaná nová pravidla pro řidiče kamionů převážejících náklad po Evropě. Takzvaný silniční balíček zavádí příznivější pracovní podmínky pro řidiče a zároveň přísnější kontrolu bezpečné jízdy. Omezuje také možnosti převážet náklad v rámci jedné cizí země. Dopravci rovněž nebudou muset platit řidičům různé mzdy podle pravidel států, jimiž pouze projíždějí.

Zákonodárci zamítli všechny pozměňovací návrhy k trojici norem stanovujících nová pravidla, čímž byl celý balíček přijat a může vstoupit v platnost. 

„Nikdo nechce vézt své děti po dálnici D1 a přitom mít vedle sebe kamion s unaveným řidičem, který je 200 dnů na cestě a má za sebou čtyřicetitunový kolos, s nímž se kdykoli může stát něco nepředvídatelného,“ podotkla komunistická europoslankyně a zpravodajka návrhu Kateřina Konečná, podle níž patří vyšší bezpečnost řidičů a cestujících na silnicích k zásadním přínosům nových pravidel.

  • Text, na němž se Evropský parlament shodl se členskými státy a Evropskou komisí, zavádí pro řidiče maximální dobu nepřetržité jízdy a minimální dobu odpočinku. 
  • Narozdíl od současné praxe nebudou navíc řidiči odpočívat jen v kabinách vozidel, neboť jim zaměstnavatel bude muset zajistit ubytování, pokud povinný odpočinek přesáhne 45 hodin za týden. Každé čtyři týdny se také budou řidiči muset vracet do své domovské země.
  • Zdroj: ČTK

Jeden z hlavních sporů, kvůli němuž se o balíčku vyjednávalo přes tři roky, se točil okolo úpravy směrnice o vysílání pracovníků. Ta počítá s tím, že za stejnou práci by na stejném místě lidé měli dostávat srovnatelný plat, ať už je jejich zaměstnavatel odkudkoliv.

Řidiči kamionů jsou však z ní po tlaku zemí střední a východní Evropy na základě nyní schválených pravidel vyňati a dopravci se tak nebudou muset při každém přejezdu hranic řídit jinými standardy.

Česká liberální europoslankyně Martina Dlabajová, která byla zpravodajkou návrhu v minulém volebním období, to označila za velké vítězství pro české dopravce. „Silniční balíček je proto zárukou toho, že se na naše řidiče nebude vztahovat například německý zákon o minimálně mzdě nebo jeho francouzský ekvivalent,“ uvedla Dlabajová.

Poslanci do textu prosadili úpravu, po níž se pravidla vztahují na všechna nákladní vozidla nad 2,5 tuny, tedy nejen kamiony, ale i menší nákladní auta.

Elektronické tachografy a změny u kabotáže

Dopravci budou muset na základě nových pravidel pořídit do vozidel včetně menších nákladních aut elektronické tachografy, které umožní lepší kontrolu toho, kdy a kde se vozidlo pohybovalo, nakládalo a vykládalo či kdy řidič odpočíval.

„Dosáhli jsme dobrého kompromisu, který zlepšuje bezpečnost na silnicích a práva řidičů, ale zároveň ponechává přepravcům určitou flexibilitu,“ podotkla další ze zpravodajek balíčku, finská lidovecká poslankyně Henna Virkkunenová. Někteří dopravci již předem dali najevo nevoli kvůli očekávaným nákladům na pořizování tachografů, podle europoslanců však budou nutné až za tři roky a do té doby by mohla jejich v současnosti vysoká cena díky hromadnému zavádění klesnout.

Norma upravuje také podmínky takzvané kabotáže, neboli přepravy nákladu jen po území jiného státu, než z něhož byl řidič vyslán. Kamion bude moci provést nejvýše tři vnitrostátní cesty během týdne následujícího po přeshraniční přepravě nákladu. Poté bude muset mít nejméně čtyřdenní pauzu, aby mohl znovu vozit zboží po stejné zemi.

Tuto úpravu si vynutily západoevropské země, kterým vadilo, že firmy z východu EU vysílaly své řidiče systematicky převážet náklady do Německa či Francie a braly tak práci tamním přepravcům.

Nové normy zamezují také fungování fiktivních schránkových společností, jejichž pomocí dosud někteří dopravci obcházeli pravidla pro vnitrostátní přepravu nákladů.

Kdy vstoupí nová pravidla v platnost

Přijaté akty vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU, k němuž dojde během několika týdnů, uvádí tisková zpráva Evropského parlamentu.

„Pravidla pro vysílání řidičů nabudou účinnosti 18 měsíců po vstupu aktu v platnost. Ustanovení o době odpočinku a návratu řidičů se začínají uplatňovat 20 dní od zveřejnění aktu. Pravidla pro návraty nákladních vozidel a další změny pravidel pro přístup na trh nabudou účinnosti 18 měsíců poté, co vstoupí v platnost akt o přístupu na trh,“ zmiňuje zpráva. Za hlavní změnu považuje zlepšení pracovních podmínek řidičů a napravení deformace hospodářské soutěže.