EU se neshodla na posílení bankovní regulace

Brusel – Ani po mnohahodinovém jednání se země Evropské unie neshodly na posílení bankovní regulace v reakci na finanční krizi z roku 2008. Konkrétně šlo o nová pravidla kapitálové přiměřenosti. Další jednání o této věci proběhne v půlce května. Dánské předsednictví EU i Evropská unie věří, že do té doby se podaří najít přijatelný kompromis.

Původně dopolední jednání neskočilo zdarem díky rozdílným pohledům různých zemí ani po půlnoci. Potíže souvisejí s nastavením limitů i tím, kdo přesně by měl na dodržování nových pravidel dohlížet. Evropský bankovní úřad (EBA) chce, aby velké komerční banky měly do června ukazatel kapitálové přiměřenosti minimálně na devíti procentech z objemu aktiv. To je ale jen prozatímní opatření, které by měla nahradit širší dohoda v EU platná pro více než 8 000 evropských bank.

Kapitálová přiměřenost bank

Kapitálová přiměřenost je jedním ze základních nástrojů bankovní regulace a zároveň také významným ukazatelem stability každé banky. Představuje minimální výši kapitálu, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat. 

Zvyšování kapitálové přiměřenosti znamená vyšší bezpečnost pro klienty, na druhé straně však snižování zisku banky připadajícího na jednotku kapitálu. Minimální povolená hodnota kapitálové přiměřenosti je mezinárodně stanovena na 8 procent.

Problém, který zabránil dohodě, se týkal zejména toho, jak velkou flexibilitu by členské země měly mít, co se týká dohledu nad kapitálovou přiměřeností bank. Zejména šlo o to, zda by mohly státy jít nad rámec dohodnutých minimálních pravidel v EU či nikoli.   

Problém zdlouhavých jednání přinášely i případné dopady na finanční sektor, hlavně to, aby finanční ústavy kvůli novým pravidlům neomezily půjčování peněz. Svou roli hrála i ochrana daňových poplatníků, neboť v krizi řadě finančních domů musely přispěchat na pomoc státní pokladny.

Podle dánského předsednictví se během zhruba patnáctihodinového jednání našla dostatečná většina pro kompromis, je ale třeba dořešit ještě několik technických věcí. „Zhruba dvacítku problémů se během dne podařilo vyřešit. Máme dohodu. Zbývá ještě práce na tom, aby byla technicky připravena,“ řekla dánská ministryně financí Margrethe Vestagerová, která jednání předsedala.

Eurokomisař  pro vnitřní trh Michel Barnier věří, že nakonec návrhy schválí jednomyslně všechny země unie.„Jsem přesvědčen, že na příští schůzce ministrů financí 15. května bude rada na základě velmi širokého konsenzu na posledním kompromisním textu schopna dát formálně předsednictví mandát k jednáním s Evropskýmparlamentem,“ řekl v reakci na maratonské noční jednání eurokomisař.