Ženy mají dostat možnost zvolit nepřechýlené příjmení. Současný stav je nutí ke lži, tvrdí poslanec

Ženy v Česku by si v budoucnu zřejmě mohly zvolit nepřechýlenou formu příjmení bez omezujících podmínek. Sněmovní výbor pro veřejnou správu to doporučil  upravit v novele zákona o matrikách navzdory odmítavému postoji vlády, podle níž k tomu není věcný důvod. Podle kabinetu je přechylování příjmení charakteristickým rysem českého mluvnického systému. Dolní komora o úpravě rozhodne asi na přelomu května a června.

Změna má zrušit dosavadní podmínky, které zájemkyně o nepřechýlené příjmení musí splnit. Musí například mít nebo si zvolit jinou než českou národnost, případně žít v cizině. Nynější změnu se snaží prosadit poslankyně ANO Helena Válková a poslanec Pirátů Ondřej Profant.

„Současný právní stav nutí ženy, které chtějí příjmení bez -ová, ke lži. Ženy by měly mít možnost o svém příjmení samy rozhodnout, bez zbytečné šikany ze strany úřadů,“ uvedl Profant.

Vládní novela matričního zákona má také umožnit, aby změna příjmení u páru v registrovaném partnerství byla nově osvobozena od správního poplatku. Možné by taky mělo být vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu stejně, jako je tomu v manželství.

Výbor podpořil, aby právo oddávat měli také zastupitelé malých obcí

Novela také řeší změnu příjmení u dítěte, o které pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Jasně se zakotví, že dítěti nad 15 let nebude možné změnit jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu. Výbor podpořil úpravu, aby právo oddávat měli také zastupitelé malých obcí, stejně jako jejich kolegové z obcí s matričním úřadem.

Další změna se týká lidí, kteří podstoupí změnu pohlaví v cizině a nemají potvrzení požadované vyhláškou. Dodatečný záznam o změně pohlaví provedené v cizině by se do knihy narození zapisoval na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb v cizině.

Návrh také upravuje určení otcovství v případě, kdy je dáno souhlasným prohlášením rodičů, zatímco se o určení vede řízení u soudu. Rodiče se při prohlášení mají zavazovat k tomu, že se kvůli otcovství soud nevede. V případě nepravdivého prohlášení by se rodiče dopustili přestupku.

Zjednodušit by se mělo i vyloučení domněnky otcovství, nově má stačit předložit matrice prohlášení matky a dvou mužů. O vyloučení domněnky, podle které je otcem dítěte automaticky manžel matky, by tak v těchto případech nemusel rozhodovat soud.