Vzácný zubr jménem Tábor zamířil do přírodní rezervace. Čeká se, že založí nové stádo

Do soukromé přírodní rezervace u Rokycan přijel samec zubra evropského odchovaný v zoo v Táboře. Stokilometrovou cestu absolvoval bez obtíží. Když zoologové ve výběhu otevřeli dvířka přepravního boxu, zvíře vyšlo ven, rozhlédlo se a po chvíli začalo v klidu spásat trávu a vydalo se na obchůzku nového domova. V Rokycanech si tříletý samec Tábor polepší. Čeká ho tu mnohem větší prostor a stane se také vůdcem nově zakládaného stáda a otcem budoucích telat, řekl zoolog Ondřej Kott.

Zubr, který zamířil do Rokycan, dostal jméno po svém rodišti Tábor. „Odchovali jsme zde zatím celkem čtyři zubry, a to dva samce a dvě samičky. Tábor musí odejít, protože letos dosahuje reprodukčního věku, jeho otec by ho začal vnímat jako konkurenta a docházelo by ke konfliktům. V přírodě je to tak, že mladí samci odcházejí a zakládají vlastní stáda,“ upozornil Kott, který působí v táborské zoo.

Samec ve věku Tábora váží obvykle kolem 300 kilogramů. Kott uvedl, že přesné parametry lze těžko zjistit, protože ve výběhu není možné zubra zvážit. Dospělí samci dosahují v průměru až tuny.

V táborské zoo mají pětičlenné chovné stádo a k němu aktuálně tři mláďata. Na celém světě žije asi 7500 zubrů. „Byli na hranici vyhubení. Říká se, že z hlediska genetiky je nutný minimální počet 10 tisíc jedinců, takže k tomu cíli máme ještě daleko. Ale každé nové stádo, každý nový záchranný chov je velmi cenný,“ uvedl.

Táborskou zoo financuje její majitel Evžen Korec, který areál převzal před pěti lety. Od začátku razí filozofii, že se chce věnovat především druhům ohroženým vyhynutím.

Čeká ho život jako v přírodě

Samec bude zatím asi dva týdny v aklimatizační hektarové ohradě. Pokud se ukáže, že přechod do nového domova zvládl bez obtíží, bude vypuštěn do velkého výběhu. Už od ledna v něm žijí tři samice zubra a od loňského podzimu šest hřebců divokých koní. Žijí jako ve volné přírodě a spásáním vegetace a pohybem v terénu pomáhají udržovat evropsky významnou lokalitu Natura 2000.

Koně i samice zubra dodala organizace Česká krajina, která v bývalém vojenském prostoru Milovice založila rezervaci velkých kopytníků. Na chov zubrů, kteří byli ještě ve minulém století na pokraji vyhubení, je vedena mezinárodní chovná kniha. O umístění budoucích mláďat, která by se mohla možná už příští rok v Rokycanech narodit, bude rozhodovat koordinátor chovu, aby se udržela nepříbuzenská linie, přiblížil ředitel České krajiny Dalibor Dostál.

Soukromou rezervaci zřídil podnikatel z Rokycanska Robert Beneš. Pozemek bývalého vojenského cvičiště na okraji města koupil od armády původně ke spekulaci, uvedl. „Pak mě oslovilo nějaké kouzlo toho místa, začal jsem se zajímat o to, co tady je a žije. Pak jsem navštívil Milovice a tam se to ve mně zlomilo. Hrozně mě to nadchlo, takže jsem se rozhodl, že podobný projekt uskutečním v Rokycanech,“ vysvětlil.

Území se třicet let neudržovalo. Beneš ho musel nejdřív vyčistit od odpadků. Dřívější činností armády vzniklo unikátní prostředí, kde se daří chráněným živočichům i vzácným rostlinám. V tůních žije vzácná kuňka žlutobřichá, dále skokan štíhlý, ropucha obecná a čolek obecný. Rostou tam vzácné kosatce sibiřské, upolíny nejvyšší nebo žluťuchy lesklé.

Rezervaci dělí cesta, která patří městu. Jedna část území má 13 a druhá 37 hektarů, zvířata ale mezi nimi mohou přecházet. V místě by měla zhruba do dvou měsíců vzniknout lávka, po které budou moci lidé chodit, zároveň bude sloužit jako vyvýšené vyhlídkové místo, nastínil Beneš. Chodit se dá po obvodu ohrady. Velká část rezervace je vidět z nedaleké rozhledny Kotel.