Teoretické znalosti o financích se lepší. Lidé je ale neumí uplatnit v praxi

Studio 6: Jaká je finanční gramotnost v Česku? (zdroj: ČT24)

Na potřebu výuky finanční a ekonomické gramotnosti chce upozornit Ekonomická olympiáda, jejíž krajská kola proběhnou příští týden. Do loňského ročníku se i přes omezení zapojily čtyři stovky škol a více než 15 tisíc studentů – třebaže s distanční výukou se téma ze vzdělávání vytrácí.

Finanční gramotnosti je ve školách obecně věnováno více pozornosti než v minulosti. Podle členky Rady Asociace finančních poradců Michaly Janatové mají současní studenti a mladí lidé mnohem širší povědomí, než měli jejich rodiče ve stejném věku; pro mnohé je však problém uplatnit získané teoretické znalosti v reálném životě.

„Pokud vědí, co je inflace a co je rozdíl mezi reálnou a nominální úrokovou sazbou, jestli dokážou úspory, které mají na spořicím účtu, efektivně před inflací ochránit. Z praxe vidím, že úroveň finanční gramotnosti je velmi špatná,“ popsala Janatová.

I proto by podle ředitelky Institutu ekonomického vzdělávání Martiny Bacíkové měla být na středních školách oblast povinně zařazená do výuky. Nejefektivnější je podle ní spolupráce s jednotlivými školami a učiteli. „Na centrální úrovni se toho z našeho pohledu dá změnit velmi málo, školský systém je hodně decentralizovaný,“ popsala.

Právě vzdělávání učitelů je podle ní hnacím motorem. „Pokud máme finančně vzdělané učitele, tak chtějí vzdělání také předat studentům,“ řekla Bacíková. V tom institutu pomáhají finanční poradci, kteří učitelům s teoretickými znalostmi přinášejí hlavně vhled do praxe. „Komunikují s klienty, vědí, kde jsou ty největší mezery v oblasti vzdělávání a které způsobují nejvíc škod,“ přiblížila Janatová.

Krize lidi nutí se o hospodaření s penězi zajímat

Kvůli koronavirové krizi se vyučování přesunulo do on-line prostředí, kde téma finanční gramotnosti často odpadá. Podle Bacíkové však může pandemie k oblasti přitáhnout pozornost. „Viděli jsme to po krizi 2008, kdy došlo k obrovskému nárůstu tématu finanční gramotnosti,“ uvedla. Nejvíce se podle ní o téma zajímají lidé, kterým peníze schází, ale také ti, kteří mají naspořeno a chtějí investovat.

Propagovat téma má také Ekonomická olympiáda, kterou institut pořádá. Do ní se zapojily už desítky tisíc studentů a projekt se podařilo rozšířit i do zahraničí.