Stíhání členů Národního odporu opět pokračuje. Soud trvá déle než možný trest

Desetileté trestní stíhání osmi bývalých představitelů hnutí Národní odpor pokračuje. Soudy ho loni pravomocně zastavily kvůli nepřiměřené délce. Do případu nyní zasáhl Nejvyšší soud (NS), který vyhověl dovolání nejvyššího žalobce a přikázal, aby věc znovu projednal Obvodní soud pro Prahu 1 a rozhodl. Obžalovaným hrozí za propagaci nacismu až osm let vězení.

Nepřiměřená délka řízení – to byl hlavní důvod, proč soudy zastavily stíhání osmi stoupenců hnutí Národní odpor. Čelili obžalobě kvůli propagaci neonacismu spočívající třeba ve vylepování nálepek Národního odporu v centru Prahy v prosinci 2008 nebo pořádání uctění památky padlých vojáků wehrmachtu v Jihlavě v červnu 2009.

Po necelém roce od rozhodnutí soudů stíhání skupiny opět pokračuje. „Nelze totiž dospět k závěru, že by v důsledku nepřiměřené délky řízení zaniklo oprávnění orgánů činných v trestním řízení vést, respektive pokračovat v trestním stíhání obviněných,“ stojí v rozsudku NS. Ten nařídil Obvodnímu soudu pro Prahu 1, aby celou věc projednal znovu.

NS: Délka stíhání není důvodem k jeho zastavení

Právo obviněných na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, které jim garantuje evropská úmluva, bylo podle NS skutečně porušeno, není to ale důvod k zastavení stíhání. „Je pak věcí státu, aby případně i dalšími opatřeními kompenzoval újmu obviněným přivozenou nesplněním povinnosti orgánů činných v trestním řízení,“ stojí v rozsudku.

Přesto se už tak nepřiměřeně dlouhé stíhání aktuálním rozhodnutím opět protáhne. NS tak vyzval prvoinstační i případný další odvolací soud k tomu, aby „vyvinuly maximální úsilí k co nejrychlejšímu ukončení trestního stíhání obviněných“.

Kritika mířila i na policii

Kauzu začaly soudy řešit v roce 2010 a na starost ji mělo už několik trestních senátů. Obvodní soud podezřelé zprostil obžaloby v říjnu 2012, značně tehdy kritizoval práci policie, která údajně nezajistila dostatečné důkazy. O rok později rozsudek zrušil nadřízený soud.

V roce 2016 začal proces znovu, o rok později Obvodní soud v neveřejném zasedání stíhání zastavil. V odůvodnění verdiktu přitom obviněné, mimo jiné, přirovnal k Miladě Horákové – člence České strany národně socialistické. „Dovoluje si ji snad někdo z tohoto titulu označit za (neo)nacistku?“ konstatovala soudkyně v usnesení. Loni zastavení stíhání potvrdila i odvolací instance. Dovolání proti oběma rozhodnutím podal nejvyšší státní zástupce.