Poskytovatelé sociálních služeb kritizují resort práce. Kvůli koronaviru prý zbytečně panikaří

Asociace poskytovatelů sociálních služeb, která sdružuje organizace pečující o seniory nebo handicapované, kritizuje kvůli nákaze koronavirem ministerstvo práce a sociálních věcí. Resortní pobídka na vytvoření šestitýdenních zásob je podle asociace nereálná, její zástupci pak připomínají i to, že na ně dosud nepamatuje český pandemický plán.

Pandemický plán spolu s krizovým zákonem upravuje opatření, která mají státní instituce provádět v případě masivní epidemie – jako by byla například ta způsobená novým koronavirem. Podle aktuálního vyjádření Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) by ale dokumentace neměla myslet jenom na zdravotnická zařízení, ale i na ta sociální – jako jsou například domovy s paliativní péčí.

„Problém je, že poskytovatelé sociálních služeb dle české legislativy nejsou poskytovateli zdravotních služeb. Sociální služby jsou v pandemickém plánu zmíněné jen okrajově,“ podotkl prezident APSS Jiří Horecký.

„Řada opatření by měla být naprosto stejná. Příkladem je rozhodnutí u roušek. Měly by se zajistit nejen zdravotnickým zařízením, ale i sociálním. Toto rovnítko by mělo být u všech opatření,“ dodal.

90’ ČT24: Koho nejvíc ohrožuje koronavirus? (zdroj: ČT24)

V Česku aktuálně využívá služby domovů seniorů, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením více než 65 tisíc lidí. Dalších 36 tisíc osob je umístěno v domovech s pečovatelskou službou a 70 tisíc klientů využívá terénní sociální služby. Podle dosavadních výzkumů navíc nejstarší generace tvoří u stávající nákazy nejohroženější skupinu pacientů.

Asociace vyzvala vládu, aby tento sektor péče do aktualizovaného dokumentu zařadila. Sama pak připravila patnáctistránkový návod, jak by měly domovy a pečovatelské služby postupovat. Zařízení by si podle rad mohla vypracovat vlastní krátké krizové plány kroků v mimořádných událostech či při pandemiích.

Rady seniorům
Zdroj: ČT24

Kritika ministerské paniky

Poskytovatelé sociální péče spolu se zdravotními odbory zároveň kritizovali doporučení ministerstva práce a sociálních věcí, aby si zařízení kvůli případné nákaze koronavirem udělala zásoby jídla, léků a dalšího materiálu na šest týdnů.

„Chceme se ohradit proti poplašným zprávám. Pokyn ministerstva práce, že si všichni poskytovatelé mají nakoupit léky a potraviny na šest týdnů dopředu, je v rozporu s doporučeními vlády. Je to nereálné a nerealistické,“ uvedl Horecký.

„Z našeho pohledu, a ministerstvo zdravotnictví ten názor sdílí, to není nutné a spíš to prohlubuje spirálu paniky,“ dodal s tím, že podobné návody jen přispívají k nejistotě klientů a jejich rodin.

Podle šéfky odborů zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové je potřeba, aby doporučení připravovali experti z praxe. „Byli bychom rádi, aby se panika nešířila na nejvyšších místech a materiály byly reakcí na situaci,“ podotkla odborářka.